Nieuw informatiebrochure The Rotary Foundation: Doing Good in the World

Met deze informatieve en rijk geïllustreerde brochure hoopt de Stichting Rotary Fondsen Nederland (SRFN) u een inkijkje te geven in de vele facetten van de Rotary Foundation (TRF). In de programma’s die zij ondersteunt, bedacht en uitgevoerd door ‘gewone’ rotarians, in de manier waarop zij de gelden verdeelt en in de verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen.

De Rotary Foundation is een wereldwijd actieve organisatie, die mede dankzij de inzet en expertise van ontelbare rotarians zeer efficiënt werkt en de haar toevertrouwde gelden zeer prudent beheert. Dit wordt ook door onafhankelijk onderzoek ondersteund. In een analyse van de Financial Times van juli 2007, bevindt de Rotary Foundation zich in de top 5 van beste NGO’s, wereldwijd! Charity Navigator zet de Rotary Foundation zelfs op de 2e plaats van grote charitatieve instellingen. Kortom, een organisatie om trots op te zijn.

De Rotary Foundation is zonder twijfel het belangrijkste instrument dat aan rotarians ter beschikking staat om de missie van Rotary ten uitvoer te brengen. Partijen als de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef en de Bill and Melinda Gates Foundation erkennen de belangrijke rol van TRF en werken actief met TRF samen.

De informatie in deze brochure is niet uitputtend en niet volledig, het is een momentopname van de stand van zaken in begin 2010. Men hoopt dat de informatie over de Rotary Foundation ook het beoogde doel zal bereiken. Dat doel is het vergroten van de kennis over en de betrokkenheid bij het werk van de Rotary Foundation onder rotarians in Nederland.