• feestavond 10e lustrum RC Weert
  • Bezoek RC Burnham on Crouch 10e lustrum RC Weert
  • thuislocatie Antje van de Statie
  • vaantje RC Hódmezővásárhely, Hungary
  • weert
  • bijeenkomst antje van de statie
  • bijeenkomst vz. Weerter serviceclubs
  • Rotary Helpt meer informatie . . .
  • Onze gouverneurs 2016-2017 Lees verder
Welkom op de website van Rotary Club Weert

WELKOM BIJ RC WEERT!

groepsfoto

Welkom op de pagina van Rotary Club Weert. Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten elke woensdagavond plaats in Brasserie-Hotel Antje van de Statie, Stationsstraat 1, 6001 CH Weert. Tel: 0495-542-640. Aanvang 18.00 uur.

 

Rotary club Weert bestaat uit ±50 leden. De doelstelling van onze club komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk van Rotary:

Service Above Self.

 

Meer informatie over Rotary club Weert>       

facebook