Het Nationaal Integratiediner 13 oktober 2016 door de leerlingen van de eerste klassen van het Stedelijk Vakcollege was weer een groot succes

Welkom bij Rotary Club Zutphen

Rotary Club Zutphen maakt deel uit van de wereldwijde organisatie Rotary International.
Een organisatie die actief is in meer dan 200 landen met ruim 1,2 miljoen leden en die ertoe doet!
Rotarians streven naar hoge ethische normen in hun beroepsuitoefening,
zijn maatschappelijk betrokken en zijn bereid iets van zichzelf te investeren.  

Rotary Club Zutphen bestaat sinds 1929. Sinds die tijd draagt de club een steentje bij om mensen te helpen. De club  steunt  internationale  serviceprojecten als “Polio de wereld uit” en voorziet bijvoorbeeld in shelter boxen bij humanitaire rampen.  
Ook lokale serviceprojecten als “Kunst aan de IJssel”, het Vlielandkamp, Kinderen voor Kinderen Klassiek en het integratiediner,  worden met onze netwerken, bestuurlijke en organisatorische  kennis en ervaring en financiële steun gerealiseerd. Hierbij werken de leden enthousiast en actief samen en steken zij ook graag zelf de handen uit de mouwen, dit jaar onder het thema: “Samen delen”.

De kracht van Rotary ligt in de beroepsgerichte diversiteit en in de onderlinge vriendschap.
Rotary Club Zutphen is een gemengde club met actieve leden die wekelijks bijeenkomen voor een interessant programma. Dan  delen wij onze professionele kennis en ervaring, maken samen plannen voor onze serviceprojecten en versterken  onze vriendschapsbanden. Rotary Club Zutphen is een stevige dynamische club om trots op te zijn!

Brenda Perfors,
voorzitter 2016-2017

Contact: info@rotaryzutphen.nl
Wasrag

Water & Sanitation Rotary Actiongroup:  

Zulk een basisbehoefte van de mens - iedereen bezoekt het toilet meerdere malen per dag. Toch is de invloed van matig (of geen) sanitaire voorzieningen, vooral op vrouwen, ingrijpend. Een op de drie vrouwen in de wereld lopen risico op ziekte, intimidatie en zelfs aanvallen omdat ze nergens veilig naar het  toilet kunnen gaan.

Een deel van  526 miljoen vrouwen hebben geen andere keus dan  in de open lucht naar het toilet te gaan.  Dit moet een onweerstaanbare uitdaging voor Rotarians zijn! De allereerste Rotary openbare dienst project ingesteld in Chicago in 1907 was de bouw van openbare toiletten (vaak coyly aangeduid als "het comfort stations" in die tijd!). 


Is uw club geïnteresseerd in een sanitatie project? Ga naar www.wasrag.org en klik op "projecten". Er zijn diverse (WASH in Scholen) projecten opgenomen die behoefte hebben aan ondersteuning.