Noteer het vast: 9 maart 2019 Indonesiëdag

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Land\ICC NL_Indo\Editie 2019\PR & Site\Spullen\ICC-logo_Smal.jpg

 

VOORAANKONDIGING INDONESIË-DAG 9 MAART 2019

 

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Land\ICC NL_Indo\Editie 2019\PR & Site\Spullen\Ambassadeur.jpg

Wij zijn alweer volop bezig om de 8e Indonesiëdag voor te bereiden. Het is ons opnieuw gelukt de prachtige zaal op landgoed Bronbeek voor u te reserveren.

De tijden veranderen. Stond in het verleden de term ontwikkelingshulp centraal, zo spreken wij tegenwoordig over ontwikkelingssamenwerking.
Maar heeft een land als Indonesië met een sterk groeiende economie deze uitwisseling met Rotary nog nodig?
Dit thema staat centraal op onze bijeenkomst; belicht door drie deskundige sprekers.
Maar vanzelfsprekend zal er ruime gelegenheid zijn om met elkaar projectinformatie en ideeën onderling uit te wisselen.
Dat kan vóór en tijdens een voortreffelijke rijsttafel, alweer een traditioneel onderdeel van het programma!

Het dagprogramma met het aanmeldingsformulier kunt u begin volgend jaar tegemoetzien.

Wij hopen u straks te mogen ontvangen in het REüNIE- EN CONGRESCENTRUM KUMPULAN OP HET LANDGOED BRONBEEK TE ARNHEM.

De Commissie,
Secretaris: Jossie Lim, E-mail; Tel: 0182 - 510926