Indonesiëdag op zaterdag 9 maart 2019

 

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Land\ICC NL_Indo\ICC-logo_Smal.gif

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Land\ICC NL_Indo\Editie 2019\PR & Site\Spullen\CIMG8112_1024x768.JPG


Het Congrescentrum “Kumpulan” op het landgoed Bronbeek te Arnhem zal op 9 maart 2019 het decor zijn van de Indonesiëdag georganiseerd door de Interland Commissie Nederland – Indonesië.

Hoe zien wij de samenwerking met Indonesië in een snel veranderende maatschappij?
De economie van Indonesië groeit snel en het gevaar dreigt dat de rijkdom zich concentreert rond een kleine gemeenschap. Onze Indonesiëdag zal in het teken staan van nut en noodzaak van wederzijdse Rotary-projecten door zaken van meerdere kanten te belichten. Wij hebben het geluk dat de huidige Indonesische ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja als Keynote Speaker een genuanceerd beeld wil geven over de samenwerkingsmogelijkheden.

Wij nodigen u daarom van harte uit, niet alleen vanwege het voortreffelijke rijsttafelbuffet, maar zeker ook om bij te praten en informatie over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking tussen de Rotaryclubs in Nederland en Indonesië met elkaar te delen.

De sprekers
De huidige ambassadeur Z. Exc. de heer I Gusti Agung Wesaka Puja opent de bijeenkomst met een schets van de economische betrekkingen Indonesië – Nederland.
De heer Ben de Vries spreekt over de infrastructuur in Indonesië vanuit het verleden naar de toekomst. Zijn speciale aandacht gaat uit naar het spoorwegstelsel.
Prof. Dr. Aries Mufti, komt speciaal over vanuit Indonesië om ons bij te praten over de actuele stand van zaken van enkele waterprojecten, die Rotary uitvoert.

Na afloop van het lezingendeel kunt u een break-out sessie bijwonen, die op specifieke Rotaryprojecten ingaan. Afhankelijk van de belangstelling (max. 20 personen per sessie) kunt u een tweede sessie bijwonen. Om die reden dient u zich wel in te schrijven en twee keuzes aan te geven.
U kunt ook kiezen om op eigen gelegenheid het museum Bronbeek te bezoeken, of gewoon met elkaar te praten.

Deze dag is een unieke mogelijkheid om inspiratie op te doen om projecten en activiteiten in Indonesië op te zetten en te realiseren, zo mogelijk in samenwerking met de Rotaryclubs aldaar.

 

PROGRAMMA

09.30
10.00Keynote Speaker

Spreker

Spreker

Inloop met koffie en spekkoek
Welkom door
R. Klerkx, PDG, voorzitter ICC NL-IND
Kolonel K.G.J. van Dreumel, commandant Bronbeek
Ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja
Indonesia – The Netherlands, Joint Declaration on Comprehensive Partnership
Ben de Vries

(Spoorweg)Infrastructuur in Indonesië
Prof. Dr. Aries Mufti
De actuele stand van zaken van enkele waterprojecten, die Rotary uitvoert

12.00

12.10-12.30KORTE PAUZE

Break-out sessies
● Bandung Barat, Niek Delfos (RC Enschede)
● Hariti Scholarship Program, Hans Vriens (RC Groningen)
● Vocational Training Team, Lucien Schram (RC Veenendaal)
● Indonesische student Olivia Oscar Budiman aan Nyenrode

12.35-12.55

13.00

14.15

2e ronde Break-out sessies

RIJSTTAFELBUFFET

Afsluiting

De kosten van deelname aan deze dag bedragen € 35,00 per persoon (inclusief koffie, spekkoek, rijsttafel, maar exclusief aperitief en andere consumpties), te voldoen per incassomachtiging.
Bij annulering na 25 februari 2019 wordt het deelnamegeld niet gerestitueerd.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Jossie Lim of bellen: 0182-510926

Wij kijken ernaar uit om u allen te verwelkomen in Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Met vriendelijke groet,

ICC Nederland – Indonesië
Rob Klerkx, voorzitter
Jossie Lim, secretaris
Jacqueline Jonk-den Daas
Peter Kessing
Paul Liqui Lung
Lucien Schram