Interlandcommissie Indonesië-Nederland:

Een platform voor wederzijdse projecten en bezoeken

cid:5A03B3FE-A3FF-4C54-B373-CDFC79473769De commissie fungeert als een verlengstuk van Nederlandse Rotaryclubs om projecten in Indonesië uit te voeren. Een bekend voorbeeld is het grote waterproject Bandung Barat, waarbij enkele Nederlandse Rotaryclubs de handen ineen sloegen om een groot water- en sanitatieproject uit te voeren.

Daarnaast organiseren wij om de twee jaar een Indonesië dag in park Bronbeek met sprekers, muziek en vooral een voortreffelijke Indonesische rijsttafel.

Veel initiatieven kwamen voort uit een emotionele band met Indonesië. Rotarians waren in Indonesië geboren of hadden een andere sterke band met het land. Echter deze generatie sterft langzaam uit.

En ook Indonesië schrijdt in een rap economisch tempo voort.
De republiek Indonesië rangschikt zich als belangrijke economie in Azië. Bij de huidige generatie Indonesiërs wordt de oude band met Nederland ingeruild door betrekkingen met direct omliggende landen zoals Australië en Maleisië. Toch blijft Indonesië geïnteresseerd in een bilaterale band met Nederland. Een handelsdelegatie onder leiding van premier Rutte bevestigde deze band.

Echter, enkele regio’s blijven sterk achter bij de economische ontwikkeling van het land, een ontwikkeling, die voornamelijk in de grote steden plaatsvindt.

Daarom blijft het relevant om samen met Indonesische Rotaryclubs lokale projecten op te zetten op de zes ‘Areas of Focus’.

De ambitie van onze ICC Indonesië-Nederland is nu om als platform te dienen voor Indonesische en Nederlandse Rotaryclubs om mooie projecten tussen beide landen te helpen realiseren. Wij kennen de twee Indonesische district gouverneurs, wij werken samen met de Indonesische Ambassade, de Diaspora Vereniging en de PUM ( Project Uitgezonden Managers).

Dit netwerk staat Rotaryclubs ten dienste om nieuwe projecten te vinden, om samen te werken en mogelijk tot een Global Grant van de Rotary Foundation te komen. De missie van onze interland commissie is om tussen Nederlandse en Indonesische Rotaryclubs een verbindende rol te spelen door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

En natuurlijk organiseren wij een nieuwe Indonesiëdag te Bronbeek, Arnhem in 2019.

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/4457/w6wcj8mfmfrwsupeygwiczb4eteq47pb/mailing-2.jpgWij helpen u graag!

Rob Klerkx, voorzitter

Jossie Lim, secretaris

Jacqueline, Jonk-den Daas, communicatie

Peter Kessing

Paul Liqui Lung

Lucien Schram