Jongeren

Jongeren met ambitie krijgen bij Rotary de kans zich verder te ontwikkelen via (internationale) projecten en programma’s. Je ouders hoeven geen Rotarian te zijn om eraan deel te kunnen nemen. Doel van deze activiteiten: leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij de lokale en internationale gemeenschap en het bevorderen van cultureel begrip en wereldvrede.

Interact

Serviceorganisatie voor jongeren van 14 tot 18 jaar met meer dan 10.900 clubs in 121 landen.

Rotaract

Serviceorganisatie voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar met meer dan 7000 clubs in 162 landen.

Rotary Youth Exchange

Uitwisselingsprogramma voor studenten van 15 tot 19 jaar die een jaar die in het buitenland willen studeren en/of kennis willen maken met een andere YEP. Clubs en districten sponsoren en verlenen jaarlijks onderdak aan ruim 9000 deelnemers.

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)

Seminars voor jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar, gesponsord door clubs en districten, om kwaliteiten en leiderschap te erkennen en te versterken.

ROTEX

Groep van voormalige uitwisselingsscholieren die gedurende een jaar in het buitenland zijn geweest via Rotary Youth Exchange. Zij vertellen op clubbijeenkomsten over hun ervaringen, verstrekken informatie aan geïnteresseerden en worden ingeschakeld bij de selectie van nieuwe uitwisselingsscholieren.

The Rotary Foundation

The Rotary Foundation (TRF) kent onderdelen die zich op jongeren richten, zoals onderwijsprogramma’s en beurzen voor studenten.