ANBI

De naam van de instelling:                                          Stichting Community Service Rotaryclub Alkmaar de Waag

Het RSIN (Fiscaal nummer):                                        816035544

Contactgegevens:                                                        Secretaris, M.C. van Gorsel, Emmastraat 64 1814 DS Alkmaar 06-19001092

De doelstelling:                                                            zie de statuten  

Het beleidsplan:                                                           zie beleidsplan  

De bestuurssamenstelling;                                           Voorzitter                          Hans Dekker

                                                                                      Penningmeester              Greet van Gorsel

                                                                                      Secretaris                        Cees Huisman

Het beloningsbeleid;                                                     zie statuten

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:                      Houtpop, kidskamp en concert

Financiële verantwoording:                                          Nog niet van toepassing.