jaarplan-2019-2020

Rotary Club Ambt Almelo Jaarplan 2019-2020

1.

Voorwoord van de voorzitter

Het jaarthema van Rotary International 2019-2020 o.l.v. Mark Daniel Maloney luidt: “Rotary Connects the World”. Rotary is verbinden, het samenwerken aan doelen. Door je lidmaatschap aan Rotary heb je overal ter wereld connecties die je alleen maar hoeft te activeren. Veel mooier kan het niet worden.

Dit maakt Rotary tot een krachtige organisatie, maar ook een organisatie die moet veranderen, omdat simpelweg de wereld veranderd. Nieuwe generaties denken anders over lidmaatschappen, tijdstippen van meeting, eten of niet eten. Daarom ook dit jaar, discussies over wat willen we met elkaar en wat zouden potientiele nieuwe leden willen.

Ries Schouten is Gouverneur van het District 1560. Hij zal tijdens het bezoek aan onze club verder ingaan op de focus van het district die in de komende periode zal liggen op de volgende aspecten:

Lid van een wereldwijd netwerk

Verbonden middels onze programma’s, polio eradicatie, VN

Clubs moeten veranderen om verbonden te blijven
Flexibiliteit, (disruptieve)innovatie

Ledenbehoud middels vormen nieuwe clubs

Binnen Rotary clubs service en familie combineren

Rotary functies anders inrichten voor drukke professionals

Het jaarthema van RI laat ons nadenken over de toekomst en invulling voor onze rotary club.

-

Als Rotary Club hebben we Fellowship hoog in het vaandel staan. Dit bereiken we door samen projecten te doen, uitjes en onze clubbijeenkomsten. Kwaliteit staat daarbij bovenaan, al heb je wel een bepaald aantal contact uren nodig, dus blijft attendence wel belangrijk.

 

-

We willen goed blijven doen, door onze langlopende projecten en steun aan bijvoorbeeld Nomen Nescio en waterprojecten. Wat echter net zo belangrijk is om samen de handen uit de mouwen te steken, zoals we gedaan hebben voor NL Doet en Nomen Nescio. Hiermee connecten we optimaal met elkaar en onze families.

 

Als jaarthema heb ik daarom gekozen voor:

Samen, gezellig, goeddoen”.

Mark Daniel Maloney zegt het volgende over de veranderingen waar we als Rotary voor staan:

Nu een nieuwe periode voor Rotary begint, moeten we de basis leggen voor de toekomst. We hebben hier nieuwe strategische plannen voor gemaakt en bedacht, echter het echte veranderende werk wordt gedaan door onze eigen clubs.

Rotary Club Ambt Almelo is daarbij allang op de goede weg, actief, betrokken en behulpzaam. Daarnaast mag tevens de gezelligheid niet ontbreken. Ik hoop voor 2019 – 2020 op veel van hetzelfde.

Samen, gezellig, goeddoen, daarvoor moeten we ons niet alleen richten op vandaag, maar ook nadenken hoe we in de toekomst aantrekkelijk kunnen blijven voor bestaande en nieuwe leden en een zinvolle bijdrage kunnen blijven leveren. We zullen een balans moeten vinden in het behouden van het ‘goede’ in onze club en Rotary in het algemeen, en het vernieuwen en veranderen wat beter of anders kan.

Maar vooral geldt: niet te snel, stapje voor stapje.

Samen, gezellig, goeddoen”.

Juni 2019

Wilfred Koek 

2.

Bestuurlijke samenstelling

-

Voorzitter Wilfred Koek DB

-

Oud voorzitter Eric Klaasen DB

-

Inkomend voorzitter Harold Asbroek DB

-

Secretaris Jeroen Wiertz DB

-

Penningmeester Maud van Geel DB

-

Voorzitter Community Service Aart Warnaar

-

Voorzitter Vocational Service Wijnand ten Vregelaar

-

Voorzitter International Service Herman Hillen

-

Voorzitter Youth Service Maruschka Pielage

-

Voorzitter Nieuwe Ledencommissie Paul Aretz

-

PR en website Gerben Groothuis

-

Programmacommissaris Janke Krommendijk

Het DB vergadert maandelijks, het voltallige bestuur tweemaandelijks.

3.

Korte omschrijving van het jaarplan per avenue of commissie:

Clubservice o.l.v. Harold Asbroek:

Deze commissie houdt zich bezig met: lief en leed, de avondjes van 8, de kerstbijeenkomst, eventueel een dagje of weekendje uit. Zoveel als mogelijk zullen de partners van de Rotary leden uitgenodigd worden.

Community service o.l.v. Aart Warnaar:

Commissie leden: Aart Warnaar, Cor Braakman, Wim Ter Riet, Evert Van Kooten, Arjan Smit, Joke Bolscher, Bert Vieleers, Astrid Riemslag

Community Service heeft een reeks van activiteiten op het programma, dat in het komende jaar tot uitvoering wordt gebracht.

Belangrijk voor het succes van deze activiteiten is de ondersteuning en deelname van de leden. Waar nodig zullen we voor activiteiten een indeling maken, waarbij van leden zelf wordt gevraagd voor vervanging te zorgen als ze verhinderd zijn.

Een aantal te benoemen activiteiten zijn:

Golf toernooi

Nomen Nescio, kerst.

Komt er een mooie premiere voor een filmavond ??

NL Doet.

Walking footbal in combinatie met International

Vocational service o.l.v. Wijnand ten Vregelaar:

Commissie leden: Wijnand ten Vregelaar, Rita Bergsma, Marijke van Heeswijk, Bert Vieleers, Evert van Kooten

De Commissie Vocational Service is ook dit jaar weer uitstekend ingericht om een aantal mooie activiteiten te organiseren. De commissie zal gevraagd worden om in navolging van het thema ‘Duurzaam Betrokken’ van afgelopen jaar, nu zich te richten op het thema ‘Samen, gezellig goeddoen”.

Naast de reguliere beroepsondervragingen en bedrijfsbezoeken zal de focus in het bijzonder liggen op gezelligheid. Hierbij zal ook het onderwerp ethiek niet uit het oog worden verloren om zo weer tot een volledig programma te komen.

International service o.l.v. Herman Hillen:

Internationaal zullen de contacten met onze zusterclubs worden voortgezet. Wel zullen we de vraag gaan beantwoorden op welke wijze we dit kunnen doen: het draagvlak binnen de club voor de uitwisselingsweekenden is niet groot en stelt daarmee de vraag hoe we hier in de toekomst mee willen omgaan

Daarnaast zullen we gaan bespreken of we op een alternatieve wijze nog invulling kunnen geven aan international. Nieuwe activiteiten op dit vlak zijn welkom!

Het is de bedoeling dat wij in dit clubjaar de Engelse club gaan bezoeken. Ons contact bestaat dan exact 40 jaar.

Youth service o.l.v. Maruschka Pielage :

Commissie leden: Paul Tieke, Robert Ploeger en Maruschka Pielage-Twerda. 

Op de planning staan ook dit jaar weer de Ryla, het Vlielandkamp en daarnaast het voorbereiden van de komst van het jaarkind. Het jaarkind zal bij onze Rotary te gast zijn vanaf augustus 2020. 

PR & communicatie o.l.v. Gerben Grotenhuis:

Commissie leden: Gerben Groothuis en Maurits Jansen.

Het bijhouden van de website en de app alsmede het verzorgen van de externe communicatie in de pers en op social media vormen de basis van deze commissie.

Ledencommissie o.l.v. Paul Aretz:

Commissie leden: Paul Aretz, Marijke van Heeswijk en Sander Verschoor

De ledencommissie is in het jaar 2018-2019 in staat geweest om een aantal interessante nieuwe leden te werven. Dit heeft echter wel blootgelegd dat de noodzaak bestaat om enerzijds de selectieprocedure te stroomlijnen, anderzijds de vraag te beantwoorden hoe we als club ook op termijn aantrekkelijk kunnen blijven voor nieuwe instroom. De link naar ons jaarthema, Samen, gezellig goeddoen moet ook dit jaar weer nieuwe leden aanspreken.

Programmacommissie o.l.v. Janke Krommendijk:

Commissie leden: Janke Krommendijk en Jack ten Bolscher

Een actieve club als de onze vaart wel bij een goede balans in het programma van interne en externe sprekers, inspirerende gasten, bedrijfsbezoeken etc.

Met onze nieuwe programmacommissaris, ondersteund door de uittredende, hebben we wederom een uitstekende kartrekker!

Overige zaken:

Waar mogelijk zullen we samenwerking zoeken met clubs in de regio, in het bijzonder met club Almelo en met Rotaract.

Voor hen die verdieping zoeken zijn er de volgende websites:

Rotary International: www.rotary.org

Rotary Nederland: www.rotary.nl

Rotary district 1560: www.rotary.nl/d1560

RCAA: www.rotary.nl/almeloambt/login/prikbord onder “regels en downloads” en onder “organisatie”.

4.

Jaarprogramma 2019-2020

Het voorlopig programma voor het eerste halve jaar wordt hieronder gepresenteerd.

juli 2019

Datum

Onderwerp

5 minuten

Partner

Locatie

Bijzonderheden

04

clubzaken

 

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

11

zomerprogramma

 

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

18

Zomerprogramma

 

nee

Belgie (Indisch eten)

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

22

Gezamenlijke bijeenkomst met RCA

 

nee

Theaterhotel

Aanmelden

???

25

GEEN bijeenkomst ivm verbouwing Shamrock

 

 

 

 

augustus 2019

Datum

Onderwerp

5 minuten

Partner

Locatie

Bijzonderheden

01

Zomerprogramma

 

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

05

Gezamenlijk programma met RCA (aangeklede borrel)

20.00 uur inloop

 

nee

Terras Theaterhotel of Solera

Aanmelden

???

15

Gezamenlijk programma met RCA

 

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

22

Zomerprogramma

 

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

29

Zomerprogramma

 

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

September 2019

Datum

Onderwerp

5 minuten

Partner

Locatie

Bijzonderheden

05

Annabel Engles

Wijnand ten Vreegelaar

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

05

bestuursvergadering

 

 

 

 

12

Clubzaken

Maruschka Pielage

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

19

Presentatie Rila 2019 door J.Vollgraff en ..

Aretz Paul

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

26

Indigo “project vloer”bekijken

n.v.t.

nee

17.30 Kunsthal Hof 88

19.15 Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

Oktober 2019

Datum

Onderwerp

5 minuten

Partner

Locatie

Bijzonderheden

03

Wim Bekke

Mattijs Davids

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

03

AB-vergadering

 

 

 

 

10

Beroepsondervraging

Jeroen Wiertz

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

17

Harm Jan Wibbens

Harm Jan Wibbens

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

24

Levensbericht Jack ten Bolscher

Bert Vieleers

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

31

Bert Vieleers

Sander Verschoor

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

November 2019

Datum

Onderwerp

5 minuten

Partner

Locatie

Bijzonderheden

07

Paul Tieke

Jaap Stapel

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

07

Bestuursvergadering

 

 

 

 

14

Clubzaken

Arjan Smit

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

21

Levensbericht John Olde Olthof

Piet Scheer

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

28

Jaap Stapel

Astrid Riemslag

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

December 2019

Datum

Onderwerp

5 minuten

Partner

Locatie

Bijzonderheden

05

Arjan Smit

Paul te Rielle

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

05

AB-vergadering

 

 

 

 

12

Astrid Riemslag

Jan Platenkamp

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

19

Kerst??

Fred Hinderks

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

26

Aart Warnaar

Maurits Jansen

nee

Shamrock

Aanmelden

shamrock@rcaa.nl

5.

Financiën

Algemene uitgaven

Community service

Overzicht geoormerkte en vrije goede doelen:

·

Rotary Doctors € 500 (€10 per lid)

·

Shelterbox € 750

·

Sponsordoelen golftoernooi € 4.500

Kunsthal Hof 88, Nomen Nescio en Equator Medicare

·

Wandelen voor Water € 500

·

4 * € 250 kleine projecten (vrij) € 1.000

·

Overig (vrij) € 5.750

Totaal € 13.000