© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

AVENUES

Avenues: wegen, straten, lanen die allen naar één punt voeren. Tegelijkertijd voeren ze er ook vandaan, de samenleving in, je persoonlijke leven in, de wereld over.

Rotary-avenues vormen de hoofdlijnen waarmee clubs zich bezighouden. Kort omschreven gaat het om:

- elkaar en de vriendschap die er onderling, hoe verschillend mensen ook kunnen zijn, steevast is. Rotary omvat dat in de avenue Clubservice.

- datgene wat jij voor de samenleving en de wereld kunt doen. Soms in geld, maar vaker nog in het beschikbaar stellen van je (vak)kennis en letterlijk je handen uit de mouwen steken. Die avenue heet Community service.

- het hooghouden van fatsoen en moraal, van eerlijkheid en oprechtheid. Dat klinkt hoogdravend, maar vormt de basis van vertrouwen die het fundament van elke rotaryclub. Rotarians spreken dan van Vocational service.

- het besef dat je deel uitmaakt van de wereldbevolking en dat Rotary over onze hele aarde verspreid leden heeft met dezelfde principes en betrokkenheid als je zelf hebt. Vrienden van wie je weet dat hun deur altijd open staat, waar je ook vandaan komt. De avenue International service spreekt eigenlijk voor zichzelf.

- het besef onder Rotarians dat de jeugd de toekomst heeft. Internationale uitwisselingen van studenten stimuleert Rotary al decennia. Maar ook steunen rotarians initiatieven om jonge mensen te helpen hun weg te vinden in onze complexe maatschappij. De avenue Youth service is daarin de leidraad.