© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Het doel

Doel van Rotary

Rotary is vele malen meer dan een gezelligheidsclubje. De doelstellingen zoals ze voor Rotary over de hele wereld zijn neergelegd, gelden ook voor ons, evenzeer als de regels en de tradities.

Het doel van Rotary kernachtig omschreven luidt als volgt:

De aanmoediging en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

1. Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

2. De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere Rotarian van zijn werkkring als middel om de maatschappij te dienen;

3. De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;

4. Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.