Projecten

Projecten

Het ‘goed doen’ van onze Rotaryclub komt tot uitdrukking in het aannemen en ondersteunen van (meestal lokale) projecten. Wil een maatschappelijk doel voor ondersteuning in aanmerking komen, dan moet het aan een aantal criteria voldoen. Een commissie van Rotarians toetst het project op geschiktheid. Want een project moet bij ons ‘horen’. Het heeft daarom geen enkele zin om aan Rotary Club Almere zomaar geld te vragen, al lijkt het doel nog zo goed. Vrijwel alle projecten vinden hun weg naar de club via één van de clubleden, die het doel vanuit zijn/haar verbondenheid met de samenleving ‘ontdekt’ en het daarna voordraagt. Pas wanneer het merendeel van de leden aan het project een actieve bijdrage wil leveren, kan het succesvol zijn.

Ondanks het relatief korte bestaan van Rotary Club Almere nam zij deel in memorabele projecten. Bij voorkeur is Rotary Club Almere voor enkele jaren betrokken bij een project. Soms is dat in clubverband, vaak zijn het leden of in kleine teamverbanden bijdragen leveren. De ondersteuning die wordt geboden kan bestaan uit een subsidie, maar vaker levert de club door middel van haar leden een grote kennis en een onvolprezen netwerk. Rotary Club Almere is door en door verbonden met de Almeerse maatschappij en kan daardoor dingen mogelijk maken.

Deze rol is voor de clubleden iets om - in alle bescheidenheid - trots op te zijn. Daarom noemen wij op onze website alleen de namen van enkele doelen waaraan wij in meerdere of mindere mate onze medewerking aan hebben verleend of nog verlenen. Stichting Abri, Het Eksternest varkenshokken, De Kemphaan, Stichting Bijzondere Noden, Stadsweide, Circusschool, Stichting Theatermakerij, Scholen Anti-discriminatie, Parkuys Almere.