Over Rotary International

Rotary Internationaal in het kort

In 1905 organiseerde advocaat Paul Harris in Chicago de eerste bijeenkomst die tot de oprichting van een Rotaryclub leidde. Hij wilde wat doen aan de verloedering om hem heen. Paul en zijn mede-idealisten (aanvankelijk vier vrienden) kwamen roulerend elke week bij elkaar thuis, vandaar de naam Rotary. Het was de start van een nieuwe beweging, die niet gericht was op één aspect, zoals gezondheid of charitas, maar op het intern delen van vriendschap, kennis en ervaringen, wijsheid, normen en waarden, om van daaruit binnen eenieders eigen beroep een sterke ethische uitstraling te kunnen geven.

Zo onstond de eerste Rotary Club, die later "Serviceorganisatie" zou gaan heten. "Service" te verstaan als: dienstbaar aan elkaar en van daaruit aan de gemeenschap. Ze wilden ook door middel van internationale contakten en uitwisselingen begrip voor andere culturen en denkwijzen creëren en zo de wereldvrede bevorderen én projecten opzetten, waardoor minderbedeelde medemensen geholpen konden worden. Later volgden andere servicebewegingen, zoals de Lions, de Kiwanis, de Ronde Tafel, Ladies' Circle en andere.

Rotary heeft zo’n 1,25 miljoen leden (waaronder 120.000 vrouwen), verdeeld over zo'n 203 landen en geografische regio's. Die landen zijn onderverdeeld in zônes en districten met gezamenlijk 31.000 clubs. Nederland heeft 7 districten met bijna 20,000 leden (waarvan zo’n 12% vrouwelijk) in 455 clubs.

Ofschoon Rotary een krachtige internationale organisatie is, is de lokale club de hoeksteen van Rotary. Clubs willen de onderlinge band van hun leden versterken, zodat zij gezamenlijk in staat zijn deel te nemen aan projecten die nuttig zijn voor de omgeving of in andere landen. Door in Rotary clubverband verenigd te zijn, kunnen gezamenlijke leden méér bereiken dan individueel. Door als club internationaal verenigd te zijn wordt eenzelfde synergie bereikt.

Meer over Rotary International vindt u op de internationale websites: www.rotary.org