Stichting Community Service

Stichting Community Service Rotary Club Amersfoort 

Inschrijving KvK: 41189934

RSIN nummer: 800894947: 

Adres: Lorentzstraat 74, 3817 XM Amersfoort

Telefoon: 06 28256237

Website: https://www.rotary.nl/amersfoort/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doelstelling

Het bijdragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijke belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen,en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag, beleid, activiteiten

De recente jaarverslagen en het actuele beleidsplan van onze stichting zijn beschikbaar op deze pagina: in deze documenten kunt u meer lezen over ons beleid, onze activiteiten, de financiële voortgang en onze plannen voor de toekomst.

Bestuurders

- N. Plambeck - Voorzitter

- K. Beeldman - Penningmeester

- J.C. de Boer

- M.M.L de Haas - van der Westerlaken

- A.H. Lobbrecht

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Donaties

Ondersteuners van onze doelstelling kunnen hun gift overmaken naar NL 24 ABNA 0553 2405 01 t.n.v. Stichting Community Service RC Amersfoort o.v.v. uw naam en het doel. 

ANBI

De stichting ondersteunt de transparantie in de filantropische sector voor ANBI-instellingen en heeft de ANBI-status. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Madoerastraat 3, 3818 CS,  Amersfoort

Voor algemene vragen over Rotary kunt u zich wenden tot Rotary Nederland, bereikbaar via https://www.rotary.nl/helpt/