Bijeenkomst Rotaryclub Amersfoort 25-3-2015

Uitvoering Johannes Passion op 01-04-2015

De Johannes Passion, toelichting van Krijn Koetsveld

Krijn dirigeert op 1 april 2015 de Johannes Passion van J.S.Bach in de St. Franciscuskerk.

Krijn geeft ons een geheel eigen toelichting op de muziek door te zingen en de spelen op zijn spinet. Wellicht als het te regelen is in bijzijn van een Sopraan!

Wat kan muziek betekenen voor een tekst/verhaal?

Zangtonen kunnen gesproken tekst versterken, beter hoorbaar maken, verder laten dragen, Muziek kan emotie uitdragen; door het horen van enkele klanken kan ieder zijn eigen gedachten krijgen,die worden gestuurd door de muziek. Maar muziek kan ook gericht bepaalde emoties oproepen: bepaalde combinaties van tonen, toonhoogte, dalende of stijgende lijnen, tempi, stilte, ritmiek of herhaling zijn allemaal middelen die de componist gebruikt om bepaalde emoties op te roepen. In dit geval de emoties die hij leest in het lijdensverhaal van Johannes waarbij hij met de muziek de inhoud van het verhaal wil ondersteunen.

Het evangelie van Johannes

Er zijn verschillende rollen in het evangelie van Johannes.

De evangelist vertelt wat er aan de hand was, de muziek ondersteunt het verhaal.

Verder heeft het volk een grote rol, naast bv de hogepriesters, Pilatus en Judas. En de muziek geeft uitdrukking aan de emoties. De herhaling in de bas partij drukt de eeuwigheid uit; het lijden wordt aangekondigd door schrijnende noten van de hobo en fluit; dalende lijnen: het wordt erger; een vrolijk volk: dansende, ritmische klanken.

Aan het eind geven rustige hoge klanken toch een zeker geloof in God en dat het goed is, weer.

Deze toelichting met alles wat Krijn er zo tussen door bij laat horen, geeft ons een levendige basis voor het luisteren naar de passie op 16 april.