Wat is er gedaan met de opbrengst van Wandelen voor Water?

Wandelen voor Water 2016 en 2017

In 2016 of 2017 hebben jullie meegedaan aan Wandelen voor Water en tevens geld ingezameld voor de projecten van Simavi. Graag laten we door een korte update zien wat er allemaal in het veld gebeurd.

Met het geld dat jullie hebben opgehaald voor Simavi kunnen we zorgen dat kinderen op scholen in Kenia, Tanzania en Oeganda toegang krijgen tot schoon drink water, schone wc’s en faciliteiten om hun handen te kunnen wassen. Daarnaast stimuleren we dat de kinderen deze kennis mee naar huis nemen om ook daar de situatie te verbeteren.

Op dit moment zijn we (samen met de lokale organisaties) druk bezig met de bouw van drinkwater systemen, wc’s en de aanleg van voorzieningen om handden te wassen. Daarnaast zijn er voorlichtingscampagnes gestart die de kinderen leren over hoe ze door het gebruik van schoon water, schone wc’s en door hun handen te wassen kunnen zorgen dat ze niet ziek worden.

Op de onderstaande foto staat een schoolwaterclub. Zij spelen een belangrijke rol op school om andere kinderen te stimuleren om gebruik te maken van de wc’s, hun handen te wassen, maar ook om de school schoon te houden. Zij trainen dus de andere leerlingen op school! Deze foto is gemaakt op Kyabasaija primary school na een trainingssessie van de lokale organisatie EMESCO in Oeganda.

IMG-20161205-WA0001

Op de scholen in bijvoorbeeld Oeganda zorgen onze lokale partners er ook voor dat de kinderen op basisscholen toegang hebben tot schoon drinkwater. In Oeganda liggen de scholen in een gebied waar veel regen valt, wat goed opgevangen kan worden door middel van de daken van de scholen. Hieronder zie je een foto van Kyabasaija primary school waar de bouw van een regenwateropvang tank bijna klaar is. Binnenkort kunnen de leerlingen hiervan gebruik gaan maken.

Naast schoon drinkwater is het ook erg belangrijk dat de leerlingen van scholen naar de wc kunnen tijdens de pauzes. Hieronder zie je dat de nieuwe wc’s voor Birembo Primary school in aanbouw zijn. Dit zijn geen wc’s zoals we hier in Nederland gebruiken, maar hurk wc’s waarbij geen water hoeft worden gebruikt om de wc door te spoelen. Wel zorgt de lokale partner EMESCO ervoor dat de school een plan maakt om de wc’s schoon te houden zodat iedereen een schone wc kan gebruiken en ook niet heel lang in de rij hoeft te staan in de pauze.

Naast schoon drinkwater op scholen zorgt het WASH & Learn programma er ook voor dat de kinderen thuis toegang hebben tot schoon drinkwater. Hiervoor legt de lokale partner Emesco handpompen aan. Hieronder zie je een foto van een van de handpompen die bijna klaar is voor gebruik. Op de foto wordt er een hek aangelegd rondom de pomp om deze te beschermen. De handpomp staat in Nkwiirwa waar de dorpelingen nu toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater dichtbij huis. Ze hoeven er dus niet meer lange afstanden voor af te leggen! De dorpelingen hebben ook actief meegedaan bij de aanleg van de pomp en zijn getraind om te zorgen dat deze pomp blijft werken.

tThe people have access to clean and safer water

Al deze mooie resultaten zijn alleen maar mogelijk dankzij de mooie donaties die opgehaald zijn tijdens Wandelen voor Water 2016 en 2017. Dus mede dankzij jullie! Hartelijk bedankt voor jullie deelname.