Verslag clubzaken 16 oktober 2019

Verslag clubzaken woensdag 16 oktober 2019

Financiën
-
Geen opmerkingen over financiële jaarverslag Rotary Club Amersfoort 2018/2019, Kascommissie bevestigt dat saldi kloppen met verslag, leden verlenen decharge aan het bestuur.
- Geen opmerkingen over financiële jaarverslag Community Services Amersfoort 2018/2019, Kascommissie bevestigt dat saldi kloppen met verslag, leden verlenen decharge aan het bestuur.

Leden commissie:

Discussie aan tafel mbt:
- bedrijfslidmaatschap: unaniem geen optie
- part time lidmaatschap: overwegend negatief
- Maaltijd per keer afrekenen: merendeel positief. Nader uit te werken (bonnenboekje of hoe om te gaan met no show, betaling van gasten etc.)
- 1x in de maand om 20.00 uur start programma (indien gewenst ervoor eten): optie, nader uit te werken
Algemeen is iedereen erover eens dat Rotary toekomstbestendig moet zijn en daarom op zoek moet gaan naar vormen die ook een jongere doelgroep aanspreekt.

Jaco zal de presentatie sturen aan alle leden mbt de diverse lidmaatschap opties.
De discussie zal later dit Rotary jaar weer opgepakt worden.

Programmacommissie
- Volledig programma voor aanvang jaar 2019/2020 klaar.

- In het programma meer:

- meer beroepspraatjes
- meer levensberichten
- meer extern
- meer partnerbijeenkomsten
- Opkomst tot nu toe (aug-okt): hoge opkomst
- Kamp Amersfoort reminder. Geef aan in de app of je erbij bent op 13 november
- In april komst van een Inspecteur onderwijs (o.a. HAGA lyceum)

Vocational services
- beroepspraatjes van o.a. nieuwe leden en levensberichten toebedeeld

-Bij districtscommissie vocational services in Kesteren geweest:
- ethische dilemma’s zouden meer aandacht mogen krijgen o.a. bij de beroepspraatjes

Fellowship
-
Avondje van Acht, mail is rondgestuurd. Thema moet nog bepaald worden. Verzoek is dit zo spoedig mogelijk te doen.
- Verder verzoek voor volgend jaar om het Avondje van Acht niet zo dicht op de Startbaan Run te plannen.

International services
- Sinterklaasevent in Amersfoort voor leden Oberhausen met hun kinderen (8). De Sinterklaasintocht in Amersfoort wordt bijgewoond. Na afloop bijeenkomst in de Kabouterhut. Alle leden zijn van harte welkom om hier met de Oberhaus Rotarians een pannenkoek mee te eten. Wellicht dat Sinterklaas ook nog even langskomt (voor de kinderen). Aanmelden bij Marjan

Young Generations
- Ryla informatie-avond op 20 november– samen met nieuwe leden avond. Er kunnen weer deelnemers voor de Ryla worden opgegeven
- Summer Camps, wordt opgepakt om verder uit te werken. Informatie wordt via district opgehaald.
- Idee om verder samenwerking met Michael school uit te breiden en bijvoorbeeld jaarlijks een hele klas mee te nemen naar een uitje (Superfun oid)

P&R/Communicatie

-Weekaankondiging via mail en app.
- Mededelingen kunnen nu ook via app gedaan worden
- Website is op orde en bestanden kunnen worden geupload, maak hier gebruik van
- Website van Community Services in de lucht

Community Services
Startbaan Run. Rooster is rond, maar krappe bezetting, dus mocht je op het laatste moment niet kunnen, zorg zelf voor vervanging.
- Startbaan Run, goede doelen: Stichting Leergeld, Petje Af en 033- in beweging

Erfenis:project groep geformeerd. 3 stappen plan:
- ANBI Status voor Community Services: is per 1 januari 2020 verkregen. Applaus voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt en speciale dank aan Gerard.
- Aanpassen statuten van Community Services en Rotary Club Amersfoort. Belangrijk is de structuur tussen CS en RCA te bepalen, bevoegdheden en toezicht.

- Meer jaren beleidsplan voor de erfenis.
Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van kennis en ervaring met een dergelijke situatie bij andere Rotary clubs, landelijk en district.