Buitenterras van Verpleeghuis De Lichtenberg opgeknapt

Buitenterras van Verpleeghuis De Lichtenberg opgeknapt

Het geld dat met het Aspergefestival Leusderweg 2013 is opgehaald is besteed aan het vervangen van de bestrating bij de renovatie van het buitenterras van de Lindenhof van Verpleeghuis De Lichtenberg. De bestrating en beplanting zijn medio april door leden van Rotaryclub Amersfoort-Regio verwijderd en daarna is het met de opbrengst van de actie opnieuw bestraat.

 

Algemeen Dagblad 13 mei 2013: Rotaryclub houdt Aspergefestival

Algemeen Dagblad 13 mei 2013: Rotaryclub houdt Aspergefestival

Voor de derde keer houdt Rotaryclub Amersfoort-Regio in samenwerking met winkeliers van de Leusderweg een aspergefestival. Het aspergefestival vindt plaats op de zaterdagen 18 en 25 mei. Door het kopen van een compleet aspergepakket steunen klanten een goed doel. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor vervanging en uitbreiding van de bestrating van het buitenterras van Verpleeghuis De Lichtenberg.

 

Succesvol Vijf-Eurodiner 2013 brengt ruim €2500 op!

Succesvol Vijf-Eurodiner 2013 brengt ruim €2500 op!

Op 11 maart 2013 hebben we in Café De Proeverij aan de Utrechtseweg 58-60 in Amersfoort een heel goed bezocht en erg gezellig Vijf-eurodiner gehad.
In een relaxte sfeer is met bijna zestig deelnemers genoten van een voortreffelijke maaltijd. Het doel van de avond om geld bijeen te brengen voor ons Future Hope project is goed in het oog gehouden: er is netto ruim € 2.500,- bijeen gebracht.
We willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt en bijgedragen graag hartelijk bedanken.

 

13 april 2013: Rotary klust aan terras Lindenhof

13 april 2013: Rotary klust aan terras Lindenhof

Op 13 april 2013 - de vrije zaterdag - was Rotaryclub Amersfoort-Regio met 16 man tegels heen en weer aan het sjouwen tussen de puincontainer en het terras van Lindenhof. Moe, maar zeer voldaan werd rond het middaguur de laatste terrastegel in de puincontainer gegooid. Inmiddels heeft de aannemer deze klus verder afgemaakt en het terras opnieuw bestraat met het geld dat in mei met het Aspergefestival Leusderweg gaat worden opgebracht.

 

The Tiger Newsletter --- february 2013

The Tiger  Newsletter --- february 2013

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Kolkata op de school van ons nieuwe waterproject van Future Hope speelt, lees dan het studentennieuwsblad The Tigerrrr.

 

€ 50.000

€ 50.000

heeft Rotaryclub Amersfoort-Regio geïnvesteerd in zijn projecten voor Ghana in de afgelopen jaren.

 

Sponsoren "Kerstlichtjes voor Water"

Sponsoren Kerstlichtjes

Nog niet alle lichtjes zijn gesponsord, wij nodigen u dan ook uit om een lichtje voor onze minder bedeelde medemens te ontsteken.

Hier ziet u welke bedrijven en personen u voorgingen bij het ondersteunen van deze actie.

 

13 december 2012: Kerstlichtjes ontstoken

13 december 2012: Kerstlichtjes ontstoken

Donderdagavond 13 december 2012 zijn rond 18u30 zo’n 25 mensen onder het genot van een glas champagne getuige geweest van het symbolisch ontsteken van de Kerstlichtjes voor de Kerstactie voor Future Hope.

 

13 december 2012: Ontsteken Kerstlichtjes

2012-12-13 Ontsteken Kerstlichtjes

Donderdagavond 13 december 2012 rond 18u30 worden de lichtjes van de Kerstboom op de Varkensmarkt door de Rotaryclub Amersfoort-Regio officieel aangestoken. Ook de diashow met logo’s van de hoofdsponsors draait vanaf dat moment tijdens winkelopeningstijden.

Net als vorig jaar plaatst de Rotaryclub een hoge Kerstboom waarin héél veel Kerstlichtjes branden.

Wij doen dit om geld op te halen voor een waterproject in Kolkata (Calcutta). Het gaat om de aanleg van een watervoorziening voor de Future-Hope-school voor straatkinderen in Kolkata. De Future Hope school is uitgegroeid tot een succesvolle en gerespecteerde basis- en middelbare school met meer dan 230 leerlingen, geleid door schoolhoofd Paul Carling. Meerdere leerlingen hebben inmiddels eindexamen gedaan en hebben een baan of zijn doorgestroomd naar hogere opleidingen en zelfs de universiteit. Naast de inwonende kinderen komen ook kinderen uit de lokale sloppenwijken naar de Future-Hope-school. Zo biedt Future Hope ook deze kinderen kansen die ze anders niet gehad hadden. En wij kunnen daar met uw hulp via de essentiële watervoorziening aan bijdragen!

 

10 december 2012: Feestelijk diner voor alleenstaande ouderen in het restaurant van De Flint

10 december 2012: Feestelijk diner voor alleenstaande ouderen in het restaurant van De Flint

Rotaryclub Amersfoort-Regio organiseerde op 10 december 2012 een diner voor alleenstaande ouderen in Amersfoort. De doelgroep voor het diner vormden ouderen die niet in een verzorgings- dan wel verpleeghuis wonen en geen of weinig contact onderhouden of bezoek ontvangen van familie of vrienden. Het ging om vijfentwintig personen. In live muziek was voorzien in de vorm van een strijkje en een koor.
Voor het diner had Robert Pols op maandag 10 december zijn restaurant en keukens in De Flint aan de Coninckstraat 60 beschikbaar gesteld. Dus over faciliteiten en materialen hoefden we ons geen zorgen te maken.
Na een genoeglijke avond gingen de gasten naar huis, met de uitgesproken hoop volgend jaar weer een uitnodiging te ontvangen.