Leusderkrant, 9 juni 2015: Wandelen voor Water levert 40.000 Euro op

Leusderkrant, 9 juni 2015: Wandelen voor Water levert 40.000 Euro op

Woensdag 3 juni hebben 850 scholieren van de groepen 7 en 8 ongeveer € 12.000,- bij elkaar gewandeld. De kinderen werden gesponsord door ouders, opa's en oma's en wie al niet meer. Er liepen ook een 20-tal Rotarians mee die door vrienden gesponsord werden.
Alle deelnemers liepen 6 kilometer met 6 liter water (in plastic flessen) in een speciaal voor dat doel beschikbaar gesteld rugzakje om eens zelf te ervaren wat het voor kinderen in ontwikkelingslanden betekent om van veraf water te moeten halen.
Deze sponsorloop heeft als doel om scholen in Ghana en Kenia te voorzien van schoon water om te kunnen drinken en ook voor sanitaire voorzieningen.

 

3 juni 2015: Wandelen voor Water voor het eerst onderdeel van de Avondvierdaagse

3 juni 2015: Wandelen voor Water voor het eerst onderdeel van de Avondvierdaagse

Op 3 juni vond er een wereldprimeur plaats: voor het eerst maakte Wandelen voor Water deel uit van de Avondvierdaagse en wel die in Leusden. In totaal liepen er tweeduizend kinderen mee met de Avondvierdaagse waarvan ruim een derde liep in het kader van Wandelen voor Water. Daarmee is het de grootste Wandelen voor Wateractie van Midden Nederland.

 

De Stad Amersfoort, 27 mei 2015: Aspergefestival brengt 3170 euro op

De Stad Amersfoort, 27 mei 2015: Aspergefestival brengt 3170 euro op

Ondanks de vakantieperiode, waarin de verkoop plaats vond was het batig saldo maar liefst € 3.170,-; dit bedrag komt geheel ten goede aan het Jeugd EHBO Event dat in Dierenpark Amersfoort wordt gehouden.
De organisatie van Rotaryclub Amersfoort-Regio dankt alle sponsoren en speciale dank gaat uit naar de sponsor-leveranciers van de Leusderweg: Lucky's Groentehal, Keurslagerij Rudolf Blom, Wijnkoperij Henri Bloem, de Kaasspecialist en Amersflora Bloemen en Planten.

 

Vijfde Aspergefestival Leusderweg 2015 succesvol verlopen

Vijfde Aspergefestival Leusderweg 2015 succesvol verlopen

We kunnen ondanks het feit dat beide zaterdagen in een vakantieperiode vielen en de toestroom van publiek daardoor sterk achterbleef terugkijken op een geslaagde actie met een resultaat van ruim € 3170. Dit bedrag komt ten goede aan het Jeugd EHBO Doe je zo! Event (JEE) van de stichting JEE te houden in Dierenpark Amersfoort.
Rotaryclub Amersfoort-Regio is blij dit goede doel te kunnen steunen en dankt eenieder die dit succes mogelijk maakte voor zijn of haar inzet!

 

De Stad Amersfoort, 1 mei 2015: Leerlingen De Kosmos wandelen voor water

De Stad Amersfoort, 1 mei 2015: Leerlingen De Kosmos wandelen voor water

Als afsluiting van een project over de derde wereld, liepen de kinderen van de groepen vijf tot en met acht van basisschool De Kosmos afgelopen vrijdag zes kilometer met zes liter water op hun rug. Allemaal om geld in te zamelen voor drinkwatervoorzieningen in Ghana en Kenia.
De teller staat nu op ruim 1100 euro. We verwachten na de meivakantie nog meer geld binnen te krijgen.

 

30 maart 2015: Resultaat Vijf-Eurodiner

20150330 Resultaat Vijf-Eurodiner

Het Vijf-Eurodiner vond op 30 maart alweer voor de achtste keer plaats en zoals altijd weer in ‘De Proeverij’ aan de Utrechtseweg. Het was weer een oergezellige avond die ruim € 3.500,- netto opbracht, een ongekende opbrengst voor een geweldig goed doel: 35 weken aardappelen voor Voedsel Focus Amersfoort.

 

Sponsoren Kerstlichtjes

Sponsoren Kerstlichtjes

Ook dit jaar laten vele oude en nieuwe sponsoren zich, ondanks de economische tegenwind, van hun beste kant zien! Rotaryclub Amersfoort-Regio wil deze sponsoren dan ook van harte bedanken voor hun medewerking.
De opbrengst is momenteel ruim € 5.000. Daarmee zijn nog lang niet alle lichtjes gesponsord, wij nodigen u dan ook uit om een lichtje voor onze minder bedeelde medemens aan te steken.

 

11 december 2014: Kerstlichtjes voor Water officieel ontstoken

Kerstlichtjes voor Water officieel ontstoken

Op vrijdag 11 december heeft voorzitter Max von Devivere van Rotaryclub Amersfoort-Regio onder publieke belangstelling de actie Kerstlichtjes voor Water officieel gestart door het symbolisch ontsteken van de lichtjes van de Kerstboom op de Varkensmarkt en het starten van de diashow met logo’s van de sponsoren van bedragen vanaf € 500 die tijdens winkelopeningstijden draait. Het is - na de actie Wijn voor Water - de tweede actie van Rotaryclub Amersfoort-Regio in het kader van de actie Wandelen voor Water 2015 Amersfoort, gericht op drinkwater en sanitaire voorzieningen voor scholen in Ghana.

 

Rotaryclub Amersfoort-Regio steunt succesvol Jeugd EHBO Event in Dierenpark Amersfoort

Rotaryclub Amersfoort-Regio steunt succesvol Jeugd EHBO Event in Dierenpark Amersfoort

Vrijwilligers van de Rotaryclub Amersfoort-Regio en de stichting Jeugd EHBO Event (JEE) hebben op de vrijdagen 3, 10 en 17 oktober 2014 ruim honderd jongeren EHBO-les gegeven in Dierenpark Amersfoort. De Rotaryclub ondersteunt de stichting sinds 2013 en is enthousiast over dit initiatief dat basisschoolleerlingen op een speelse en educatieve manier leert hoe je een medemens in nood kunt helpen.

 

Chauffeurs gezocht en gevonden

Chauffeurs gezocht en gevonden

In de zomervakantie 2014 heeft een groep Rotarians van Rotaryclub Amersfoort-Regio zich ingezet als chauffeur voor het Burgerweeshuis in Amersfoort. Eenoudergezinnen zijn met eigen auto’s gehaald en gebracht naar Nederlandse vakantieparken.

 

Rotaryclub Amersfoort-Regio uitgeroepen tot steunpunt voor Wandelen voor Water

Rotaryclub Amersfoort-Regio uitgeroepen tot steunpunt voor Wandelen voor Water

Rotaryclub Amersfoort-Regio is samen met Simavi uitgeroepen tot Steunpunt voor Wandelen voor Water.
Rotaryclub Amersfoort heeft aangeboden daarbij te helpen.
Het komt er op neer dat wij als club basisscholen gaan benaderen met het verzoek of zij volgend jaar voor ons project willen lopen. Het gaat er dan om dat de kinderen van groep 7 en groep 8 van die basisscholen met een rugzakje water op de rug een kilometer of zes gaan wandelen om te ervaren wat het is om een heel eind voor je water te moeten lopen (wat in de derde wereld moet omdat daar geen kraan is). Het is de bedoeling dat elk kind zichzelf laat sponsoren. De opbrengst gaat dan naar ons project.