Terugblik van een voorlichter
Bron: AD van 1 februari 2020