Stichting Community Service RC Amersfoort-West

Doelstelling: het financieel ondersteunen van activiteiten van humanitaire en educatieve aard die door de Rotary Club Amersfoort West worden georganiseerd of waarmee de Rotary Club Amersfoort West dan wel één van haar leden een betrokkenheid heeft.

Donaties

De stichting voldoet aan het ANBI keurmerk waardoor giften fiscaal vriendelijk zijn.

U kunt een gift overmaken naar NL15 ABNA 0553 2373 65 t.n.v. Stichting Community service Amersfoort West, o.v.v. uw naam en het doel. Kijk voor activiteiten en goede doelen elders op deze website.

Jaarverslag, doelstellingen, beleid & activiteiten

Hier onder vindt u de jaarverslagen van de stichting. Tevens leest u daarin over het gevoerde beleid en activiteiten van de stichting.

Beschrijving: Banner RC Amersfoort West

Aanvullende informatie

Dit kunt u schriftelijk opvragen bij het Secretariaat van RC Amersfoort-West, bereikbaar op onderstaand adres.

Sociëteit Amicitia

Pr. Hendriklaan 15

3818 HK Amersfoort

Tel: 033-4656381

Voor algemene vragen over Rotary kunt u zich wenden tot Rotary Nederland, bereikbaar via http://www.rotary.nl/