© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Nederland/Rotary International

Rotary Nederland/Rotary International

Rotary Nederland

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van de districtsconferentie. De gouverneur is te beschouwen als gedelegeerd bestuurslid van RI binnen het district.

De gouverneur wordt voor een periode van een jaar benoemd en houdt zich in deze onbezoldigde functie onder meer bezig met de begeleiding van de clubs. In de ambtsperiode bezoekt hij of zij alle clubs. De gouverneur behartigt alle districtsbelangen.

Rotary in Nederland telt ongeveer 500 clubs met in totaal ruim 20.000 leden.

Rotary International

Wereldwijd zijn er ruim 33000 clubs in meer dan 200 landen. De ruim 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs vormen een wereldomvattend netwerk van professionals die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen.

Rotary International voert een groot aantal programma’s uit om mensen in nood te helpen en te voorzien in behoeften van een gemeenschap. Een van de bekendste is het programma PolioPlus dat grootschalige steun geeft aan de wereldwijde strijd tegen polio. Maar er zijn ook onderwijsprogramma’s opgezet om internationaal begrip te bevorderen door mensen van verschillende landen en culturen bijeen te brengen. Een voorbeeld hiervan is de Group Study Exchange, een uitwisselingsprogramma tussen districten in verschillende landen voor jonge professionals.