Jeugdprojecten

Stichting Jeugdsportfonds Amsterdam

In het afgelopen clubjaar is er voor gekozen de jeugdpot – die wekelijks rondgaat – opnieuw te bestemmen voor dit initiatief. Het Sportfonds betaalt voor jongeren, waarvan de ouders niet draagkrachtig zijn, het lidmaatschapsgeld plus eventuele kosten van de uitrusting rechtstreeks aan de sportclub. Daarnaast is ook een doel om deze jongeren door de sport kansen op ontplooiing en integratie te bieden. De jeugdpot is nu drie jaar naar dit het Sportfonds gegaan dat inmiddels op flinke ondersteuning – ook structureel van de Gemeente Amsterdam – mag rekenen.

Activiteiten CCJA

De jeugdactiviteiten van onze club maken ook deel uit van de gezamenlijke aanpak van alle Amsterdamse Rotaryclubs. Deze is gebundeld in de Coördinatie Commissie Jeugdzaken Amsterdam (CCJA), die onder het inspirerende voorzitterschap staat van Gemma Rooskens van RC Amsterdam Buitenveldert. Als doelstelling geldt dat wij projecten willen steunen die nog geen andere financiering hebben en nog onvoldoende maatschappelijke steun, die zij wel verdienen. Onze voorkeur gaat daarbij uitdrukkelijk naar projecten die perspectief brengen aan de onderkant van de samenleving en in het bijzonder natuurlijk gericht zijn op jongeren. De nadruk ligt op Amsterdamse projecten. Door de bundeling van de bijdragen van alle Amsterdamse clubs kunnen we financieel een aardig gebaar maken. Het CCJA is het afgelopen clubjaar vijf keer in vergadering bijeen geweest, waarbij aanvragen en plannen besproken zijn. Soms worden hierbij voorstellen van derden door de projectaanvragers zelf toegelicht. Het aantal aanvragen was dit jaar niet bijzonder groot en helaas ook niet altijd van voldoende kwaliteit of noodzakelijk belang ter ondersteuning. Uiteindelijk zijn de volgende projecten en plannen met een bijdrage uit het CCJA fonds mede gefinancierd, waarbij een sterk accent lag op Rotaract projecten en activiteiten voor gehandicapte jongeren:

Honderd kerstpakketten voor bijstandsmoeders met kleine kinderen

Dit project werd ingediend door de Rotaract Amsterdam. Dirk van de Broek en Albert Heyn hebben onder andere etenswaren gegeven. Rotaract jongeren hebben vervolgens een aantal weekenden bij supermarkten gestaan en aan klanten gevraagd of zij een product extra wilden kopen voor de kerstpakketten. Van het Leger des Heils heeft men adressen van bijstandsmoeders gekregen.

Vlielandkamp

Het zomer vakantiekamp is bestemd voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar uit probleemgezinnen. Er kunnen maximaal 90 kinderen gehuisvest worden in het Doniahuis en de Vliehorst op Vlieland. De leiding van het kamp is in handen van VU-studenten die dit belangeloos doen. Rotarians regelen het vervoer van de kinderen naar Harlingen. De kosten per kind voor deelname aan het kamp bedragen 350 Euro.

Raccers op stap

Eveneens een project van Rotaract. Zij zijn met 45 geestelijk gehandicapte kinderen uit Amsterdam een dag naar de Beekse Bergen gegaan. Het CCJA gaf een bijdrage van 900 Euro.

Een paard!

De Prins Willem Alexander Manege in Amsterdam Zuid-Oost herbergt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten. Hun doel is om ook gehandicapte kinderen in staat te stellen te leren paardrijden en daardoor een andere dimensie aan hun leven te geven. De VPG vroeg de ondersteuning van de CCJA om een nieuw paard hiervoor te kopen. Door een bijdrage van 3.000 Euro bleek dit mogelijk.

Bezoek aan Artis

Eveneens een Rotaract project. De groep is met 25 gehandicapte jongeren een dagje naar Artis geweest. Het CCJA heeft een bijdrage aan het vervoer gegeven van 315 Euro.