R&B-project

Achtergronden en organisatie

Achtergrond

Het project Resocialisatie & Begeleiding, kortweg R&B, is een vervolg op Beware Watch Out (BWO), een jeugdhulpverleningtraject dat de politie van district VI sinds 1992 organiseert. Naamswijziging en nieuwe opzet komen voort uit:

·

De kerntakendiscussie binnen de politie. De vraag rees of de politie wel zelfstandig actief moest zijn in de jeugdhulpverlening. Het antwoord was negatief.

·

Een dreigende belastingvordering. De politie werd met terugwerkende kracht aangeslagen door de Belastingdienst. De taken die de jongeren in het kader van het project verrichten werden door de belasting als werk gezien. De politie wilde vervolgens van de verantwoordelijkheid voor de financiering af.

·

Gesprekken tussen politie en Rotary. Dat leidde tot het voornemen het BWO-initiatief te professionaliseren en uit te bouwen. Gaandeweg is de planvorming diverse malen aanzienlijk bijgesteld (Het idee van het opvanghuis sneuvelde bijvoorbeeld). De uitkomst is het R&B project dat vooral door initiatief en steun van Rotary Club Amsterdam mogelijk werd.

Organisatie

R&B is een stichting, een publiek privaat partnerschap tussen de Politie Amsterdam-Amstelland. Nieuwe Perspectieven (SaC-Amstelstad Jeugdzorg) en Rotary Club Amsterdam. De betrokkenheid van de politie van district VI is nog altijd groot. Districtschef Peter Slort zit in het stichtingsbestuur; R&B-coördinator en motor achter het BWO-initiatief Rob Raat staat nog altijd op de loonlijst van het district.

BWO blijft naast R&B bestaan en wordt nu gepositioneerd als vervolgtraject. Een deel van de R&B jongeren stroomt door naar BWO en doet daar tegen de wettelijke vrijwilligersvergoeding maatschappelijke taken onder begeleiding van de politie, zoals surveillance bij manifestaties. BWO beslaat in de nieuwe opzet vanwege belastingtechnische redenen nog maar één dag(deel) per week: zaterdag of donderdagavond. Het traject duurt een half jaar.

Woensdag mogen de BWO’ers overigens meesporten en ook de andere avonden blijkt een deel nog regelmatig binnen te lopen. Het BWO traject duurt zes maanden.

De ervaringen van tien jaar Beware Watch Out vormen de grondslag van het R&B programma. De politiesteun is nog altijd belangrijk voor het R&B project. Daarnaast leveren bedrijven via de verschillende Rotaries en SAC/ Nieuw Perspectieven een bijdrage.