Het Waterproject

Reeds enkele jaren geleden hebben wij besloten ons via Interadam te richten op het realiseren van dammen in Kenya in het kader van de daar zo noodzakelijke watervoorzieningen. Toen een eerste project succesvol was uitgevoerd, was de vraag hoe verder? Duidelijk was dat slechts enkele dammen per jaar haalbaar zouden zijn, gelet ook op de beperkte mogelijkheden ter plaatse. Daarom hebben we met behulp van Interadam en het District gekozen voor het aanvragen van twee nieuwe matching grants, één van onze club en één van andere clubs uit Amsterdam. De beide matching grants zijn in december 2003 goedgekeurd. Het jaar 2004 kon dus, nadat in het bijzonder door Maartje van Westerop veel werk was verricht, een oogstjaar worden. Bovendien koos het District “water” als een centraal thema .

In de loop van juni 2004 zijn de gelden voor de Matching Grants nr 23362 en nr 23450 vanuit Evanston op de respectievelijke projectrekeningen gestort. Peter Westerveld van de Westerveld Conservation Trust (WCT) had met Maartje van Westerop in januari alle voorbereidende werkzaamheden gedaan op de geprojecteerde werklocaties bij Amboseli National Park.

Maar door wisseling in het management van Kenya Wildlife Service (KWS) was al in januari duidelijk geworden dat de toestemming om met het werk te starten er niet tijdig zou zijn.

Het eerste Matching Grant project rond 2000 was een stuk verderop geprojecteerd bij Tsavo national park dicht bij het plaatsje Voi. Toen wilden de chiefs geen toestemming geven en op verzoek van KWS is de dam toen bij Amboseli gebouwd. De dorpelingen rond Voi hebben de restultaten gezien en wilden nu graag dat er zo spoedig mogelijk bij hen werd gestart. Dus zijn de projectlocaties naar Voi gebracht en het werk werd  in de loop van juni 2004 gestart.

Alle drie de dammen zijn nu af en al bij de eerste regens in september was er een overvloed aan water en de communities zijn nu druk doende zich te organiseren voor onderhoud, watergebruik en verdere ontwikkeling. Tussentijdse rapportages naar Rotary International zijn gemaakt in overleg met de parnterclubs in Naivasha en Nairobi. Bijgaande foto’s op de site geven een goed beeld van de prestatie en de blijdschap van de mensen.

Klik op een foto voor een grotere afbeelding