Calvijn Junior College - ondersteuning

5. ORGANISATIE & COORDINATIE

Het is raadzaam om voor dit meerjaren project een duidelijke projectorganisatie op te zetten waarin alle lijnen samen komen. Een waarin het helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze projectorganisatie bevat in ieder geval een van de bestuursleden. Dit bestuurslid houdt contact met de programmasecretaris i.v.m. met ondersteunende lezingen en bezoeken en met jeugd en vocational service. De projectleider rapporteert periodiek aan het bestuur.

De projectorganisatie ziet er bij de start als volgt uit:

In dit voorstel heeft de projectleider tot taak om de verbinding tussen de verschillende onderdelen van het project (lezingen, activiteiten, financiën) goed op elkaar af te stemmen.

De contactpersoon met het Calvijn met Junior College is degene die het ´dagelijks´contact heeft met de school. Hij brengt de mogelijke activiteiten in en zorgt voor afstemming met de school. Hij zorgt ook voor afstemming tussen vocational, jeugd en community. Via de contactpersoon met de school worden er vragen gesteld c.q. voorstellen gedaan aan de projectorganisatie.

Voorgesteld wordt om voor het financiële deel van het project een investeringsfonds op te richten. Via de contactpersoon met het Calvijn met Junior College worden financiële vragen gesteld aan het fonds.

Het investeringsfonds zou kunnen bestaan uit de penningmeester van het bestuur, Dries Zee (zijn taak is het betrekken van bedrijven bij het project via sponsoring) en Sigrid van Aken (vanwege haar kennis van fondsenwerving). Zolang er geen fonds in het leven wordt geroepen gaan de financiën via de penningmeester van het bestuur

Voorstel bemensing van de projectorganisatie:

Erhan Tanercan: contactpersoon CmJC/Rotary

Kees de Vries tot 1/7 vocational

Danielle Jesse: tot 1/7 jeugd

Else de Wit: community

Penningmeester bestuur