Vocational Service

Vocational service is de oudste en daarmee belangrijkste avenue in Rotary. Letterlijk betekent het "beroepsservice". Deze avenue gaat over hogere ethische normen-en-waarden toepassen in je beroep. Een bredere definitie en toepassing is: wijze waarop iedere rotarian zich dienstbaar kan maken door of in zijn/haar beroep.


Vocational service kent vele activiteiten binnen Rotary international. Enkele bekendere zijn de beroepspraatjes en bedrijfsbezoeken.


Ook Rotary Club Amsterdam-Halfweg vult Vocational in met deze activiteiten die jaarlijks terugkomen en daarnaast met verdiepende activiteiten en onderwerpen.