Onze Rotaryclub heeft meegedaan met NL-doet

21 maart 2015 NL DOET in Landsmeer

Met 10 leden van onze club en een aantal dorpsgenoten zijn we hard aan de slag gegaan bij de speeltuinvereniging.

--

De dag begon met wat regen maar in de loop van de ochtend verscheen het zonnetje. We hebben veel kunnen doen. Alle onkruid en mos is van het terras verwijderd.

De rubberen tegels onder de slingerpaal zijn opgehoogd en opnieuw gelegd en de oppervlakte voor een ‘zachte landing’ werd vergroot.

--

Tussendoor werden we goed verzorgd. Tijdens de lunch verrasten wij de speeltuinbeheerders met € 100 om een deel van de kosten van deze dag te dekken.

De tegels onder de schommels werden weer zichtbaar en de bankjes mooi groen gespoten.

--

Na afloop kregen we een mooie oorkonde en konden tevreden naar huis gaan.