Workshops Kinderen & Muziek

Een groot succes

Zondagochtend 14 juni omstreeks 9.50 uur. De hal van het gemeentehuis Landsmeer loopt vol met ouders en hun kroost in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

Iedereen leek nog wat slaperig na een feestelijke avond aan bijna het einde van de sport en feestweek. Maar vol verwachting klopt hun hart van wat komen gaat.

En zie daar, is dat Landsmeers burgermoeder Astrid Nienhuis niet die daar met wat touw en een schaar door haar gemeentehuis loopt? Inderdaad, zij is er ook. Maar zij heeft haar kinderen wel thuis gelaten.

Waarvoor is al die drukte er eigenlijk? Waarom zijn al die mensen al zo vroeg uit de veren?

Simpel: het is de officiële aftrap van het Rotaryproject Kinderen & Muziek in Landsmeer, waarbij het uiteindelijke doel is om muziekles weer structureel op de basisschool terug te krijgen.

Er werden die ochtend in 2 sessies in totaal 4 workshops gehouden. De aanwezige kinderen die in groep 1 +2 van de basisschool zitten gingen met Anneke Wouterse mee om in slechts 30 minuten een liedje in te studeren. De kinderen uit groep 3 + 4 gingen met Talitha van der Spek in een andere ruimte een ander lied instuderen in 30 minuten.

Is 30 minuten hier niet veel te kort voor?

Blijkbaar en aantoonbaar niet wanneer zij onder leiding van Talitha en Anneke aan de slag gaan. Want na dat halve uur kwamen de kinderen allemaal weer in de hal bijeen om aan de ouders, de burgemeester en de aanwezige Rotarians te laten horen wat zij zojuist geoefend hebben. Het was een fantastische presentatie waar de vier tot achtjarigen uit volle borst zongen en met linten zwaaiden op de muziek van ‘Tjinge ,Tsjange, Tjonke’ en ‘Juke, Juke, Juka, da’. Er was zelfs een tweestemmige afsluiting waarmee de jeugd een groot applaus oogstte.

En tijdens hun optreden werden zij met veel gevoel begeleid door Petra Mager en Maura Pheifer van de muziekvereniging Amicitia en de pianiste.Miriam van de Gulik.

C:\Users\Eduard\Pictures\Kinderen&Muziek RCAL 14-6-2015\20150614-DSC_5300.jpg

Een mooier en feestelijker begin van dit meerjarige Rotaryproject was niet denkbaar. Iedereen verliet die ochtend met een vrolijk gevoel het gemeentehuis, dat ons gratis ter beschikking was gesteld door de gemeente.

.

http://rodi-athena.s3.amazonaws.com/websites/000/000/075/website_assets/000/000/771/original/logo.pngdd 16 juni 2015

Aftrap voor muziekonderwijs weer terug op basisschool

Rotarylid en wethouder Richard Quakernaat enthousiast

De basisscholen in Landsmeer zullen vier gratis proeflessen muzikale vorming krijgen om de weg vrij te maken voor binnenschools muziekonderwijs.

thumb.jpg

Landsmeer -

Hersenspecialist en neuropsycholoog professor Erik Scherder toonde onlangs al in het programma DWDD het grote belang van muziekonderwijs aan kinderen aan. "Muziek verbindt, muziek maakt slim, muziek maakt gelukkig", zo meldde hij op televisie.
Zondagochtend bleek dat al na een half uur muzikale vorming, die door de muziekdocenten Anneke Wouters en Thalitha van der Spek en voorzitter Petra Mager van Amicitia werd aangeboden aan de Landsmeerse basisschoolkinderen uit de groepen 1 t/m 4 in het gemeentehuis van Landsmeer. Zo’n zestig kinderen namen daar deel aan een gratis muziekworkshop, die op initiatief van de Rotaryclub afdeling Landsmeer-Amsterdam plaatsvond. Deze serviceclub is het project ‘Kinderen en Muziek ‘gestart. De Rotary wil kinderen de kans bieden om op de basisschool in de nabije toekomst weer structureel muziekonderwijs te kunnen volgen. Door kinderen in staat te stellen hun muzikale talenten te ontwikkelen, komen zij dichter bij hun creativiteit.
De Rotary, tijdens de workshop vertegenwoordigd door Rotarylid Eduard Leutscher, stelt zich ten doel het muziekonderwijs op alle Landsmeerse basisscholen te integreren, te beginnen bij groep 1 t/m 4. Hij pleit ook voor het terughalen van de muziekdocenten op de PABO, zodat PABO-leerlingen in de toekomst ook weer toegerust zijn met de kennis en vaardigheid om muziekonderwijs aan basisschoolleerlingen te geven.

Lovende woorden

De Rotary heeft de promotie van het muziekonderwijs de komende jaren als pilot project. Rotarylid en wethouder Richard Quakernaat is enthousiast over het project, liet Leutscher weten. Ook burgemeester Astrid Nienhuis sprak lovende woorden over het initiatief. “Cognitieve vorming en bewegingsonderwijs zijn vanzelfsprekendheden in het onderwijs", gaf zij aan. "Muziek niet zo. Ik heb daarom graag ter promotie van het muziekonderwijs het gemeentehuis opengesteld voor de workshop."
De basisscholen in Landsmeer zullen vier gratis proeflessen muzikale vorming krijgen om de weg vrij te maken voor binnenschools muziekonderwijs. Dat een workshop van een half uur al zoveel muzikale vreugde kon bieden, bleek uit de vrolijke presentatie in de hal van het gemeentehuis, waar de vier tot achtjarigen uit volle borst zongen en met linten zwaaiden op de muziek van ‘Tjinge ,Tsjange, Tjonke’ en ‘Juke, Juke, Juka, da’. Er was zelfs een tweestemmige afsluiting waarmee de jeugd een groot applaus oogstte