Taalsteunproject

Henk van der Lely (RC Amsterdam-Minerva) ontwikkelde aan de hand van Taal voor het Leven (een project van Stichting Lezen & Schrijven) de Rotary TaalsteunMethode, waarmee clubs praktisch aan de slag kunnen om laaggeletterden te helpen. Inmiddels zijn er enkele clubs van start gegaan met de methode.

Zo werkt de Rotary Taalsteunmethode in het kort:

• De taalcoach heeft een opleiding gevolgd en is gecertificeerd door Taal voor het Leven

• De taalcoach verbindt zich door eens per twee weken les te geven voor een periode van een halfjaar aan een groepje van een tot drie pupillen. Er wordt gewerkt in duo’s en teams

• De pupil krijgt iedere week anderhalf uur les op een vast tijdstip op een vaste plek (bijvoorbeeld de Openbare Bibliotheek)

• Er wordt gewerkt met lesmateriaal dat door Stichting Lezen & Schrijven is geselecteerd

Zie hiernaast voor het artikel in Rotarymagazine met meer informatie.