Jaarplan N8W8 2007-2008

Jaarplan 2007-2008 RC Nachtwacht

Met elkaar delen kan een verschil betekenen in de wereld.

Wat voor ons een peulenschil is, kan voor de ander een nieuwe start betekenen.

Als voorzitter wil ik graag een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van onze leden, procedures bewaken en ondersteunend zijn. Wat ik niet wil zijn is scheidsrechter

Dit jaar is het Rotary motto - Rotary Shares-.

Een motto wat mij persoonlijk erg aanspreekt, want er valt zoveel te delen, grote en kleine dingen.

Wat te denken van het weer in ere herstellen van onze 5-minuten praatjes, waarin je met elkaar kan delen wat je bezig houdt, heeft geraakt..

Het verder uitbouwen van het project –vertel over je beroep op scholen-

Het nauw betrokken zijn bij onze natuur, kijk naar project Soestdijk.

Bowlen, Kleine Johannes.

Het actief betrekken van Rotaract, wat ikzelf erg belangrijk vind.

Als Nachtwachters doen wij eigenlijk al best veel. Kunnen we eigenlijk nog meer doen?

Zeker, we kunnen armoede, analfabetisme en ziektes bestrijden, vrouwen en kindermishandeling de wereld uit helpen, corruptie bestrijden, honger, onrecht en oorlog. Er is zoveel te doen, ook in concrete zin. Ik denk wel dat het dan nodig is om meer internationaal de krachten te bundelen.

Als Rotarians de krachten bundelen heeft wel degelijk zin, we zijn met 1.8 miljoen leden wereldwijd geen kleine organisatie en wij kunnen wel degelijk een verschil maken.

We kunnen samen werken met instanties, zoals War child, Green peace, Aids Fonds, of misschien wel met de abortus boot.

Maar laten we gewoon met onszelf beginnen, in het klein. Wat wij als Nachtwachters met elkaar gemeen hebben is Rotary, waarin wij van elkaar verschillen is onze persoonlijke achtergrond.

Laten wij het gemeenschappelijke delen en respect hebben voor ieders persoon.

Plannen delen, het uitvoeren ervan, betrokkenheid naar elkaar, je aan afspraken houden enz. enz. met respect voor elkaars motieven, sterke en minder sterke kanten.

Beter communiceren, zowel in als extern.

Talenten bundelen! Het hebben van diverse skills in de club is onze kracht en maakt onze club zo bijzonder. 

En vooral dit jaar leuke dingen delen, interessante sprekers, spannende bezoeken, gezamenlijk dineren en meer onze families erbij betrekken.

Nachtwachters maken het verschil.

Ines van den Born

Voorzitter Nachtwacht 2007-2008