Protocol nieuwe leden en introducees

C:\Users\r\Desktop\foto's\ri logo.jpg

Rotaryclub Amsterdam Nachtwacht

Februari 2015

Protocol voordragen van potentiële nieuwe leden en introducee-beleid

Nieuwe leden:

​1. ​Ken je iemand van wie je denkt dat die bij onze club past en mogelijk belangstelling heeft? (Liefst een dertiger of een veertiger.) Hij/zij moet wel een classificatie = betaald werk hebben ( Rotary regel) en geen directe concurrent zijn van een van de leden​.

2. ​Dan kun je die persoon één keer meenemen bij een externe spreker om hem of haar een beetje te laten kennismaken met de clubleden. (Dat mag, maar is niet perse nodig.) 

3. ​Heeft hij/zij serieuze belangstelling, geef dan de volgende gegevens door aan iemand van de ledencommissie:

Naam, adres, email-adres, telefoonnummer, geboortedatum, werk.

En verder: interesses, hobby's, motivatie.

​4. ​De ledencommissie bekijkt of ze al dan niet direct bezwaren zien. Zo niet, dan worden de gegevens aan de clubleden gemaild. Die hebben dan drie weken de tijd om een eventueel bezwaar in te dienen. 

​5. ​Als er geen gegronde bezwaren zijn, dan wordt het potentiële nieuwe lid uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de ledencommissie. In dat gesprek komt o.a. de motivatie om lid te worden uitgebreid aan de orde. 

​6. ​Als dit gesprek positief uitvalt en zowel de ledencommissie als het potentiële nieuwe lid het zien zitten, dan wordt het aspirant lid ​uitgenodigd ​om drie maal een bijeenkomst bijwonen voordat hij/zij definitief besluit lid te worden. 

​7. ​Het nieuwe lid wordt de eerste tijd in principe begeleid door degene die hem/haar heeft voorgedragen. 

Samengevat: 1. Het potentiële lid polsen, 2. eventueel een keertje meenemen, 3. voorhangen. 4. bij geen bezwaar volgt kennismakingsgesprek. 5. bij een wederzijds ‘ja’ mag het aspirant-lid drie maal een clubbijeenkomst bijwonen en 6. besluit dan definitief om wel of geen lid te worden. ​

Introducee-beleid

Partners, vrienden van de Nachtwacht, oud-leden en andere introducees zijn welkom bij clubavonden met externe sprekers. Introducees kunnen één of twee ​keer per jaar zo'n bijeenkomst bijwonen. Willen ze vaker komen, dan zullen ze lid, dus voorgehangen moeten worden. (waarbij het beleid is dat we ons focussen op dertigers en veertigers en dat iemand volgens de Rotary-regels betaald werk moet hebben​).

(Ledencommissie en bestuur, 2014-2015)