Afspraken Ledencommissie 2007

De Ledencommissie:

Deze commissie zorgt voor werven van nieuwe leden en dat nieuw binnenkomende leden zich zo snel mogelijk thuis voelen in de club. De commissie zorgt ervoor dat nieuwe leden ‘n een op een coach hebben en organiseren 2 maal per jaar een bijeenkomst met nieuwe leden. Dit in goed overleg met de (inkomend) voorzitter.

De ledencommissie bewaakt op discrete en vertrouwelijke wijze de procedure bij het zoeken naar kandidaat-leden en de geleiding van hen naar clublidmaatschap. De commissie onderhoudt het contact met en adviseert het bestuur over de voorgestelde kandidaat-leden. Zij trekt de informatie na van het voorgestelde lid, evenals zijn/haar functioneren in zijn/haar beroep en daarbuiten.

Zij verzorgt:

·

Eerste kennismakingsgesprek en hangen leden voor.

·

Introductieprogramma nieuwe leden, inclusief inwijding in Rotary (diner met Guus?).

·

Toewijzen individuele coach

·

Plaatsing in commissies ter voorbereiding van deelname aan commissie.

·

Houdt contact met “stille leden”

·

Houdt verjaardagen, feesten geboortes en overlijden bij en verzorgen een of andere attentie

·

Houden Exit gesprekken bij vertrekkende leden

·

Beoordeelt deelname aan “vrienden van Nachtwacht”

Verder :

·

Voorzitter commissie communiceert naar eigen leden en is daar verantwoordelijk voor.

·

Van ieder overleg wordt een kort verslagje gemaakt en gestuurd naar clubvoorzitter en voorzitter PR-communicatie

Amsterdam 16 augustus 2007.

Ines van den Born