Voorjaarspakketten

Voorjaarspakketten

Reeds vele jaren verzorgt de Rotaryclub Amsterdam-Noord Kerstpakketten. Deze pakketten zijn bedoeld voor de sociale onderkant in Amsterdam-Noord. De namen en adressen krijgen van de sociale hulpverlening en de kerken.

Gebleken is dat de laatste jaren meerdere instellingen kerstpakketten ronddelen.

Daarom hebben we besloten om geen kerstpakketten rond te delen maar voorjaarspakketten. De uitdeling staat gepland voor maart 2015.

We willen de pakketten zoveel mogelijk middels sponsoring vullen. Er komen 100 pakketten.