Eindrapportage Waterput Wayla

riemblem_c_small

Zaandijk, 22 januari 2013

Via e-mail:

Aan:

1. Wilde Ganzen t.a.v. Dorien Verbeek en Natasja Insing

2. Stichting Viva Sahel t.a.v. Marlies Swen en Hans en Alice Bergmans

3. Stichting Niger Foundation t.a.v. Badr Rouam en Samir Belaadel

4. Bestuur Rotary Club Amsterdam-Noord t.a.v. Marijke van Schendelen en Franklin Monteban

5. Inter-Adam (de samenwerkende Rotary clubs in Amsterdam in internationale projecten)

t.a.v. Jip Krijns en Mariette Grupping (ter kennisneming)

Betreft: Eindrapportage bouw en in bedrijfstelling waterput in Wayla, Niger

Dames en heren,

In aansluiting op de voortgangsrapportage van 3 november 2011 overhandigen wij u hieronder de eindrapportage van de aanleg van de waterput in Wayla, Niger

Samenvatting historie:

Viva Sahel vroeg de R/C Amsterdam-Noord in het najaar van 2010 of deze club de aanleg van een waterput in Wayla mogelijk wilde maken. De put zou 65m meter diep worden, de hydrografische dienst van Niger had vastgesteld dat er ter plekke op die diepte water moest zijn, er werd een offerte van een plaatselijke aannemer ontvangen. Met de te verwachten waterproductie zouden de 2500 inwoners van Wayla en omstreken voorzien worden van drinkwater van goede kwaliteit.

Fondsenwerving & Financiering Project:

In mei 2011 gaf Wilde Ganzen aan de aanleg van de waterput te willen ondersteunen.

Daarmee werd het startsein gegeven voor de verdere fondsenwerving die nodig was om voor de bijdrage van WG In aanmerking te komen.

De fondsenwerving werd in het najaar van 2011 afgerond met bijdragen van:

1. R/C Amsterdam-Noord € 7.500 incl. € 1000 opbrengst boekenbeurs najaar 2011

2. Inter-Adam - 4.000 (samenwerkende Amsterdamse-Rotaryclubs)

3. Viva Sahel - 500

4. Stichting Niger Foundation - 6.580

5. Wilde Ganzen - 10.219

Projectbedrag € 28.799

Een cruciale rol bij het “rond krijgen”van de financiering speelde de honorair-consul van Niger in Den Haag, de heer Irving W. Poesiat. Hij bracht de Stichting Niger Foundation, Eindhoven in verbinding met Viva Sahel en vervolgens met de R /C Amsterdam-Noord. De bestuursleden van die stichting hadden van de Imam opdracht gekregen een project in het verarmde Niger te realiseren en die doelstelling bleek dezelfde als die van de andere deelnemers aan het project.

Na enige gesprekken, onder andere in Eindhoven tussen het bestuur van de stichting, Hans en Alice Bergmans en ondergetekende was iedereen het erover eens dat nu de toegezegde bijdrage van Wilde Ganzen kon worden aangevraagd.

Aldus geschiedde en eind 2011 werd het projectbedrag overgemaakt aan de organisatie Protef in Niger.

Betrouwbare partners in het bestemmingsland:

Protef werkt al jaren samen met Viva Sahel en was een uiterst correcte en betrouwbare partner gebleken. Dogo Mayaki is de man “op locatie” die de aanbesteding bij de aannemer deed en de voortgang van de bouw controleerde en geleidelijk de aanneemsom aan de aannemer uitbetaalde.

Drinkwater!

In het voorjaar van 2012 werd er water aangetroffen en daarvan werd de kwaliteit als “drinkbaar” beoordeeld na onderzoek in het laboratorium.

Op 12 juli 2012 werkte de put en werd er een “réception technique”opgesteld tussen de aannemer en de chef de village van Wayla en werd de put technisch door Wayla afgenomen.

De uiteindelijke afwerking van de put liep vertraging op door de uitzonderlijk hevige regenval in het gebied en door het geweld in Mali dat tot in Niger doordrong.

Overdracht van de functionerende waterput aan de gemeenschap van Wayla:

In november 2012 ontvingen we foto’s van de verdere bouw van de put, maar de echte overdracht vond plaats in december 2012. Van deze overdracht is een kleine fotoreportage gemaakt en er werd een bedankbrief ontvangen met daarin de fraaie tekst: “Tous étaient contents et m’ont chargé de vous transmettre toute leur gratitude face á votre générosité, qui leur a permis de surmonter le problème de la soif. Ils vous remercient sincèrement et vous demandent de continuer votre oevre salutaire pour l’humanité.”

Ten slotte:

Wat nog rest is een kleine ontvangst op het consulaat van Niger in Den Haag en, op langere termijn, een bezoek van Badr en Samir van de Stichting Niger Foundation aan het project. We zien te zijner tijd de foto’s graag tegemoet. Zo lang het ministerie van Buiza aangeeft reizen naar Niger met klem te ontraden lijkt het verstandig aan die raad gehoor te geven.

In het dossier bevinden zich talloze stukken over de voortgang, de technische overdracht en natuurlijk foto’s van de direct betrokkenen, de chef de village, puitisier en enige vrouwen in prachtige kleding die het zware werk doen.

Als troost mag dienen dat een waterput in die gebieden tevens een “social meeting place” is waar nieuws wordt uitgewisseld. Op die manier draagt het project ook bij aan community service.

Tot het geven van een toelichting gaarne bereid en met vriendelijke groeten verblijft,

Arjo van der Horst

R/C Amsterdam-Noord, International Service

C:\Users\Jan Gijs Cnossen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\130123 Wayla chef de Village Téchi Hamza proeft (1).jpg

C:\Users\Jan Gijs Cnossen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\130123 Rotary Amsterdam-Noord et puits de Wayla 2 (1).jpg

C:\Users\Jan Gijs Cnossen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\130123 Wayla Putbeheerder Souleymane proeft 5.jpg

C:\Users\Jan Gijs Cnossen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\130123 Wayla Téchi Hamza chef de village et M. Issa Souleymane puisatier 4.jpg

Bijlage: Documentatie