© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Moustaqbel

Dar Moustaqbel (arabisch voor huis van de toekomst) is een studentenhuis dat streeft naar sociale impact onder kansarme vrouwelijke studenten uit landelijke gebieden. Dar Moustaqbel biedt meisjes, die het anders moeilijk zouden hebben, een kans om hoger onderwijs te volgen.

Ons huis is een veilige haven geworden voor 55 meisjes uit geïsoleerde dorpen op het platteland van Marokko. Een plek waar studenten kunnen floreren terwijl ze hoger onderwijs volgen. Een opstapje voor degenen die het het meest nodig hebben.

Moustaqbel voorziet zijn studenten van de bouwstenen die ze nodig hebben voor een succesvolle integratie in de beroepsbevolking. Door het falen van de staatsscholen ontbreekt het de meisjes vaak aan de basiskennis die ze nodig hebben voor een succesvolle instroom in het hoger onderwijs. Dar Moustaqbel doet zijn uiterste best om de meisjes te helpen hun achterstand in te halen. Onderwijs, discipline en persoonlijke ontwikkeling staan in het middelpunt van de belangstelling.

------

Dar Moustaqbel (arabic for house of the future) is a student residence that strives to create social impact among disadvantaged female students from rural areas. Dar Moustaqbel offers girls, that would struggle otherwise, a chance to pursue higher education.

Our home has become a safe haven to 55 girls from isolated villages in rural Morocco. A place where students can prosper while pursuing higher education. A stepping stone for those that need it most.

Moustaqbel provides its students with the building blocks they need for a successful integration into the workforce. Due to the failures of state schools, the girls often lack the basic knowledge they need for a successful entry in higher education. Dar Moustaqbel does its utmost to help the girls catch up. Education, discipline and personal development are at the center of attention.