BESTUURSOVERDRACHT JULI 2018

Op 2 juli 2018 was er de bestuursoverdracht in he Amstel Boathouse na een geanimeerde borrel op het terras van het Amstelboathouse was het tijd voor een terugblik en vooruitblik.

Madelon gaf aan we met elkaar invulling hebben gegeven aan het thema van Rotary International 2017/18 Making a Difference en het Rotary motto: People of Action en bedankte haar bestuur zeer hartelijk voor hun belangrijke bijdrage. Daarna kreeg Martien van Goor als inkomend voorzitter het woord, hij gaf een persoonlijk verslag van zijn eerste kennismaking met Rotary toen hij lid werd van onze club en wat hij toen en nu fundamenteel acht. Martien bedankt Madelon voor haar inzet en de grote hoeveelheid activiteiten die verricht zijn.

Daarna volgt de officiële overdracht van de “ambtsketen” en stelt Martien zijn bestuur 2018/2019 voor:

·

Leo Galman, secretaris,

·

Jan Overberg inkomend voorzitter

·

Rene Gietelink penningmeester,

·

Frans Sitsen tweede secretaris

·

Madelon Schaap oud voorzitter.

Tot slot citeert de nieuwe voorzitter Pipi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan “. Wij wensen Martien veel succes.