Jaarrekening 2018-2019

Exploitatieoverzicht

inkomsten

 

 

 

 

Inleg leden

€ 3.235,00

 

 

 

rente

€ 2,09

 

 

 

totaal

€ 3.237,09

 

 

 

 

 

 

 

 

uitgaven

 

 

 

 

kruispunt

€ 330,71

 

 

 

zilvervloot

€ 782,26

 

 

 

picknick

€ 1.042,48

 

 

 

bijzondere projecten

€ 300,00

 

 

 

Bankkosten

€ 144,00

 

 

 

totaal

€ 2.599,45

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

€ 637,64

 

 

 

 

Balans

 

1 juli 2019

 

1 juli 2018

 

Spaarrekening ING

€ 5.731,24

 

€ 5.729,15

 

Betaalrekening ING

€ 3.636,95

 

€ 3.001,40

 

vorderingen

€ 0

 

€ 0

 

totaal

€ 9.368,19

 

€ 8.730,55

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

€ 9.368,19

 

€ 8.730,55

 

Schuld

€ 0

 

€ 0

 

 

€ 9.368,19

 

€ 8.730,55