Overdracht archief

Historie serviceclub naar Drents Archief

Rotary Club Assen, de oudste serviceclub in Assen, heeft tijdens een clubbezoek op 30 oktober jl. haar archief met een groot aantal historische documenten in bewaring gegeven bij het Drents Archief. Hier wordt het omvangrijke archiefmateriaal op een professionele wijze opgeslagen en toegankelijk gehouden. De directie van het Drents Archief is blij met deze bijzondere aanwinst voor haar collectie.

Door de archiefcommissie van de dit jaar 75 jaar bestaande serviceclub is het gedurende vele jaren opgebouwde archiefmateriaal verzameld, uitgezocht en geordend. Dit materiaal lag tot voor kort verspreid op verschillende plaatsen bij oud-bestuursleden. “Het is een openbaring wat er aan archiefmateriaal bewaard is gebleven: oude handgeschreven notulenboeken, weekberichten en jaarverslagen. Verder verslagen van uitgevoerde projecten, van ondernomen activiteiten en van contacten met andere serviceclubs. Daarnaast nog vele foto’s, ledenlijsten en zelfs nog een oude film uit de beginjaren’, aldus Jaap Jedema en Gerard Klein Koerkamp, de stuwende krachten achter het verrichte monnikenwerk van de archiefcommissie.

De archiefcommissie heeft zich daarbij laten adviseren door Jan Bos, de plv. directeur en rijksarchivaris van het Drents Archief. Gerard Klein Koerkamp memoreert dat “Jan Bos ons van meet af aan enthousiast heeft gemaakt om ons archief bij het Drents Archief in depot te geven. Hij was heel nieuwsgierig naar wat wij zoal in huis hadden. Die nieuwsgierigheid werd vergroot toen Jaap Jedema hem het handgeschreven boek met notulen van vergaderingen en met maandberichten van de eerste secretaris Henk Prakke liet zien”.

“Zo’n archief moeten wij in onze collectie hebben en het zou wel eens als voorbeeld kunnen dienen voor andere serviceclubs”, vond Jan Bos. “Want ook de serviceclubs hebben elk op hun manier bijgedragen aan de wordingsgeschiedenis van Assen. Zo’n archief hoort netjes bewaard te worden”.

Met de overhandiging van het notulenboek van Henk Prakke aan directeur Douwe Huizing is het hele Rotary-archief symbolisch overgedragen aan het Drents Archief. Hij is blij met deze nieuwe aanwinst voor de archiefcollectie. Huizing: “Wij ordenen juist die documenten die ons een inkijk kunnen geven in de achtergronden en feiten van maatschappelijke, cultuurhistorische en geschiedkundige ontwikkelingen. En daar hoort ook het archief van deze Asser serviceclub bij”.