© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary voor Vanboeijen

Rotary rijders voor Vanboeijen

Rotaryleden verzorgen toertochten voor bewoners Vanboeijen

Vanboeijen is een regionale zorginstelling die zich met name richt op de ondersteuning en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. De locatie in Assen geniet al zo’n 15 jaar bijzondere aandacht van een groep vrijwilligers die allen lid zijn van Rotary Club Assen. Deze vrijwilligers vormen met elkaar zes rijdersgroepen, die elk op zaterdagmorgen met een bewoner van Vanboeijen een uur tot anderhalf uur een toertocht maken in de omgeving van Assen. In totaal zijn er 20 chauffeurs die bij toerbeurt met één van de zes bewoners een rondrit maken. Rotary Club Assen ontvangt een onkostenvergoeding voor de toertochten, die wordt aangewend om goede-doelenprojecten in binnen- en buitenland te steunen. Zowel Rotary (de chauffeurs) als Vanboeijen (de bewoners en hun begeleiders) beleven veel plezier aan deze bijzondere vorm van samenwerking.

(Foto: Rotarians Gerard en Willem klaar voor een rondrit)