Voorwaarden

14 mei:vwd

Bekijk hier de voorwaarden voor het openbare en het besloten deel van de website

 

In 10 stappen voorbereid op de AVG

6 mei:stappenplan

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechtenen, hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

 

Veel gestelde vragen

23 april:faqs

Bij de invoering van de AVG en de invloed daarvan op de gegevens van de Nederlandse Rotarians in LeAd roept veel vragen op.
In dit document wordt getracht hier antwoord op te geven.

 

Handleiding algemene verordening gegevensbescherming

23 april:handleiding

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘Uitvoeringswet’ of ‘UAVG’) toegelicht. De handleiding vervangt de Handleiding Wbp.