5 juli 2018: Watercommissie viert toekenning Global Grant voor "Wandelen voor Water"

Theo van 't Klooster (links) en Gertjan Eekel blij met extra middelen voor Zanddammen in Ethiopië!

Extra geld Rotary na acties “Wandelen voor water”

Op woensdag 4 juli maakte Theo van ’t Klooster, watercommissaris van de Rotary Baarn Soest namens de regio Eemland /’t Gooi, bekend dat Rotary International extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de waterprojecten waar de clubs uit deze regio zich in de afgelopen drie jaar gezamenlijk voor hebben ingezet. Daarmee is de totale opbrengst nu opgelopen tot ruim 147.000 euro.

Wandelen voor water

De Rotaryclubs Huizen Gooimeer, Blaricum Centaurea, Laren-Blaricum, Baarn-Soest en Soestdijk organiseerden samen met de basisscholen in hun gemeenten het project ‘Wandelen voor water’. Kinderen van de basisscholen leerden hoe het voelt om dagelijks kilometerslang voor schoon drinkwater te moeten lopen, door met 6 liter water in een rugzak aan een sponsorloop mee te doen. Doordat heel veel kinderen meeliepen werd in 2016 en 2017 en 2018 in totaal door de deelnemende scholen in de regio ruim 90.000 euro aan sponsorgeld opgehaald. Doordat Rotary International nu een zogenaamde ‘Global Grant’ beschikbaar heeft gesteld, kon daar nog eens ruim 53.000 euro aan worden toegevoegd. Het Rotary district voegde met een District Grant nog eens ruim 4.000 euro toe.

Waterproject in Ethiopië

Met de opbrengst van Wandelen voor water kunnen in vier dorpen in Ethiopië zanddammen met watertappunten worden aangelegd. De dammen zorgen ervoor dat er een waterbuffer is ter overbrugging van de droge seizoenen zodat er altijd schoon drinkwater dichtbij de dorpen is. Bij de scholen worden toiletvoorzieningen gebouwd die ervoor zorgen dat de meisjes blijvend naar school kunnen gaan. De watertanks bij scholen helpen daarbij. Bij de scholen worden schooltuinen met droogteresistente gewassen aangelegd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van kennis van MetaMeta en de landbouwuniversiteit van Wageningen. De lokale semi-overheidsinstelling Sepda (South Ethiopian Peoples Development Association) stuurt plaatselijke vertegenwoordigers en aannemers aan bij de realisatie van deze projecten. De Rotaryclub in Addis Abeba is hier nauw bij betrokken.

Vliegwiel

Theo van ’t Klooster vertelde het nieuws van het extra geld tijdens een bijeenkomst met de diverse watercommissarissen van de deelnemende Rotaryclubs in Huizen. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen de diverse Rotaryclubs, zowel regionaal als wereldwijd. Daardoor werd het mogelijk om van zowel het Rotary district als van Rotary International een flinke extra financiële bijdrage te krijgen, maar daardoor kan ook ter plaatse meer worden gedaan met de opbrengst. Door de samenwerking kon het voor Rotary symbolische “vliegwiel” op gang worden gebracht en wordt de impact van het Wandelen voor water vergroot.