Informatie over A1 Foundation

- RSIN: 809596477

- contactgegevens: penningmeester@rcbathmen.nl

- bestuurssamenstelling 2017-2018

voorzitter: Irma Reinders

secretaris: Jeanet Middelveld

penningmeester: Marcel Aelen

- beleidsplan: de stichting beheert de gelden die door de Rotary Club Bathmen de Schipbeek en andere derden zijn verworven en op voorstel van de Rotary Club Bathmen de Schipbeek worden uitbetaald aan door hen aangewezen projecten. De stichting heeft geen actieve taak in het verwerven van inkomsten.

- beloningsbeleid:

de leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

- doelstelling

De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienst-ideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan.

- verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting beheert de gelden van Rotary Club Bathmen de Schipbeek om deze conform de doelstelling te besteden. Daarvoor kan Rotary Club Bathmen de Schipbeek voorstellen doen. In de afgelopen jaren zijn verschillende projecten in Afrika en Azië financieel gesteund. Deze projecten betreffen vaak voorzieningen op het gebied van water en sanitair.