Gerealiseerde projecten

Voor ons is het zo gewoon, we draaien de kraan open er stroomt helder en betrouwbaar drinkwater uit. Deze 'luxe' is echter niet overal vanzelfsprekend. Paar honderd kilometer ten oosten van Goa (aan de westkust van India) ligt een aantal dorpen van 8000-10.000 inwoners die op rivieren en waterpoelen zijn aangewezen voor drinkwater. Hierdoor worden veel ziektes veroorzaakt. Opgepompt water uit diepere bodemlagen blijkt echter van goede kwaliteit te zijn. De stichting wil, met hulp van de ter plaatse aanwezige mogelijkheden, installaties aanleggen voor veilig drinkwater. Daartoe worden putten geslagen, pompen geïnstalleerd en leidingen aangelegd, zodat er - ook op de school! - veilig drinkwater gebruikt kan worden. Er is nauwkeurig toezicht op de besteding van de gelden en op de aanleg door leden van een Rotary Club in de buurt van Goa.
 Nog afgezien van het feit dat de aanleg in India, door de plaatselijke bevolking, veel goedkoper is dan hier, wordt uw euro drie euro waard. De regionale en internationale organisatie van Rotary passen, voor iedere geschonken euro, ieder nog eens een euro bij. Uw euro is dus MEER dan een daalder waard. Doet u mee?

Ramada's Garden, IndiaIBO Town Nursery, Gambia

Rayan RMIS school Kathmandu, NepalStichting Dipjoti, Nepal

Kinderhulp zusters Bedanda, Guinee Bissau