© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Beilen

Rotary Beilen

Rotary is een wereldwijde organisatie met plaatselijke clubs. Rotaryclub Beilen is een serviceclub voor professionals die wonen en/of werken in gemeente Midden-Drenthe en een deel van de gemeente Westerveld (Dwingeloo). Het is een gezellige, maar bovenal energieke club mensen, die door middel van activiteiten en financiële ondersteuning wil bijdragen aan een betere samenleving.

De leden van de Rotaryclub Beilen komen wekelijks bij elkaar, op de woensdagavond in ‘De Ar te Westerbork. Vanaf 17.30 uur arriveren de leden voor de borrel en om 18.10 uur staat er een maaltijd klaar. Daarna wordt de clubavond gevuld met een (externe) spreker, een discussie, of een specifieke presentatie van een eigen lid. Om 19.45 uur beëindigt de voorzitter de bijeenkomst. Ten minste tweemaal per jaar is er een bedrijfsbezoek. Bij een aantal activiteiten zijn ook partners en gezinsleden welkom.

De activiteiten van Rotaryclubs zijn verdeeld in groepen, ook wel ‘avenues of service’ genaamd.

Dit zijn de avenues in Rotary Beilen:

·

Community service (maatschappelijke dienstverlening: financieel en handen uit de mouwen)

·

Vocational service (beroepsethiek en dienstbaarheid via je beroep)

·

International service (uitwisselingsprogramma’s en contacten partnerclub Norden)

·

Youth service (jeugdzaken)

·

Clubservice (clubzaken)

Community Service

Rotary Beilen draagt bij aan de samenleving door maatschappelijke dienstverlening: persoonlijk en als club. Dit doen we zowel financieel als door de handen uit de mouwen te steken. Community service adviseert het bestuur over fondsenwerving en de goede doelen die gesteund gaan worden. Zoekt u ondersteuning bij uw project? Kijk dan bij Goed doel?

Vocational service

Vocational Service betekent letterlijk beroepsservice en de vraag hoe je vanuit je beroep kunt bijdragen aan een betere samenleving. Je kunt daarbij denken aan integriteit en ethische normen en waarden die je toepast in je beroep. Vanuit deze avenue zetten we ons ook in voor de begeleiding van langdurig werkzoekenden via Jobrotary. Ook organiseert deze avenue samen met de programmacommissie jaarlijks enkele bedrijfsbezoeken en beroepspraatjes.

International service

Als onderdeel van een grote internationale organisatie zorgt deze commissie zorgt ervoor dat ook in Beilen de internationale samenwerking wordt bevorderd. Er zijn verschillende internationale uitwisselingsprogramma’s voor jonge professionals en anderen. Rotary Beilen heeft een partnerclub in Norden (Dsl). Met deze club zijn er enkele malen per jaar gemeenschappelijke activiteiten.

Youth service

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen. Rotary heeft speciale (kennis)programma’s voor jongeren, zoals internationale uitwisselingsmogelijkheden om je kennis en ervaring in het buitenland te vergroten, met programma’s als Youth exchange [https://www.rotary.nl/yep/ ]

Clubservice

Clubservice geeft aandacht aan het goed functioneren van de club, de bijeenkomsten en het welbevinden van de leden. Daarbij is ‘fellowship’ een belangrijk element: we zijn niet alleen geïnteresseerd in wat de andere leden beroepsmatig doen, maar ook hoe die ander persoonlijk is. we vieren met elkaar successen, maar willen ook delen als een ander pijn heeft.