DUURZAAM GROEN

Beste creatieveling,

Rotary Bergen op Zoom-Noord heeft het plan opgevat om een aantal initiatieven rondom duurzaam groen in Bergen op Zoom samen te brengen. Door op verschillende plekken in de stad fruit- en notenbomen te planten wordt een zogenaamde plukroute gecreëerd. Bergen op Zoom wordt een stad om op te eten!

Door deze initiatieven samen te bundelen, ontstaat een plukroute waar een aantal scholen en al heel veel mensen bij betrokken zijn, en daar dus zorg voor willen dragen. Bewoners, maar ook bezoekers kunnen een leuke wandeling maken langs deze plekken en ook even mijmeren over een bijzondere gebeurtenis in hun leven.

Vanuit de gemeente was er een plan voor een geboortebos, wat wij vrij hebben vertaald naar herdenkingsplekken. Een trieste of een fijne gebeurtenis (bv. overlijden, geboorte, huwelijk, vriendschap o.i.d.)  in je leven kun je herdenken op een zelf uit te kiezen plek in de route. We zijn op zoek naar een mooi herinneringssymbool wat in, aan of bij een boom aangebracht kan worden.

Concrete vraag: heb jij een goed idee voor het herinneringssymbool? Zo ja, lever dan een (schets)ontwerp van je idee uiterlijk 6 januari 2018 a.s. bij mij in.

Met je motivatie waarom dit volgens jou het beste herinneringssymbool is.

Het beste idee wint 300,- euro.

Het symbool moet voldoen aan de volgende eisen:

-

Het symbool moet betaalbaar zijn voor mensen die iets willen herdenken. (max. 50 euro).

-

Het moet te personaliseren zijn (bijvoorbeeld: Voor Opa Piet, met sterfdatum of Friends Forever met twee namen en een hartje).

-

Het moet de boom niet beschadigen.

-

Het moet minimaal 10 jaar toonbaar blijven, vandaalbestendig en onderhoudsvrij zijn.

-

Het moet reproduceerbaar zijn. Het zal in kleine batches gemaakt worden en hopelijk over tientallen jaren nog steeds in trek zijn.

-

Het moet niet makkelijk loshaalbaar zijn. Ook onder slechte weersomstandigheden moeten de symbolen op hun plek blijven (we willen niet dat bv. personen of auto’s hier schade van ondervinden…)

-

Als het logo van Rotary Bergen op Zoom-Noord op subtiele wijze in het symbool verwerkt kan worden kan dat bonuspunten opleveren (niet persé nodig, wel nice to have…).

Een presentatie van je idee op 8 jan. 2018, van max. een kwartier tussen 19.30 en 21.00 uur kan deel uitmaken van de procedure.

Een deskundige jury zal het beste idee kiezen.

Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

In januari kiezen we de winnaar en van jan – mrt 2018 mag de winnaar het idee verder uit gaan werken i.s.m. lokale productiebedrijven, zodat de eerste batch geproduceerd kan zijn voor 22 april 2018.

Ken je andere mensen waarvan je denkt dat ze interesse hebben om deel te nemen: voel je vrij ze hierop attent te maken We willen je alvast succes wensen met de uitwerking en kijken uit naar je creatieve idee(en),

Met betrokken groet,

Mireille Vrijenhoek

Voorzitter Rotary Bergen op Zoom-noord

p/a Strandplevier 24, 4617 JN Bergen op Zoom

06-48889487

m.vrijenhoek@home.nl