JobRotary

Jacob Schreuder (15 juni 2010)

Wat doet JobRotary

JobRotary bemiddelt niet – dat doen UWV Werkbedrijf en professionele reïntegratiebureaus – maar probeert oudere werklozen opnieuw te motiveren, waardoor ze eerder een baan vinden.

Dat oudere werkzoekenden moeilijk weer een baan vinden is een open deur. De Stichting JobRotary wil hen niet alleen helpen, maar vindt ook een omslag in denken noodzakelijk. De nadruk ligt bij werkgelegenheidsvraagstukken nog altijd bij jongeren. Het is en blijft van groot belang dat zij een baan vinden.

Maar van de beroepsbevolking wordt meer dan de helft gevormd door de groep van veertig jaar en ouder. Uit onderzoek blijkt echter dat van iedere honderd vacatures slechts 16 worden ingevuld door veertigplussers. De bevolking vergrijst. Dat betekent dat het bedrijfsleven, maar ook onderwijs en overheid vaker een beroep zullen doen op die groep oudere werkzoekenden.

De Stichting JobRotary is in 1999 opgericht. De Achterhoek was een van de eerste regio’s die zich bij het initiatief aansloot. Rotary Bergh werkt in JobRotary Achterhoek samen met acht andere clubs uit de streek.

Wie komt in aanmerking

Voor begeleiding door JobRotary komen in aanmerking werkzoekenden die ouder zijn dan veertig jaar en die een half jaar of langer geen werk hebben kunnen vinden. Ouderen die zonder werk komen zijn in het begin nog wel hoopvol om weer aan de slag te komen. Maar als ze het hele bemiddelingstraject zonder succes hebben doorlopen neemt het zelfvertrouwen af. Daardoor worden ze nog kanslozer voor de arbeidsmarkt.

Wat bieden wij

De mentoren van JobRotary zijn Rotarians met veel ervaring in hun beroep en dikwijls ook met personeel en organisatie. Een peptalk of een luisterend oor kan vaak al voldoende zijn voor oudere werklozen om met hernieuwde energie op zoek te gaan. De mentoren kunnen daarbij waardevolle adviezen geven.

Meer informatie is te vinden op www.jobrotary.nl