Pubquizzen is een FEEST

Zesde PubQuiz Kennis voor Kennis

Een quiz voor een goed doel in het onderwijs

De Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden – organiseert op 29 maart aanstaande voor de zesde keer de unieke Pub Quiz in de feesttempel Ambiani in Bladel. De Kennis voor Kennis Pub Quiz. Een Quiz die bedoeld is om geld op te halen voor een goed doel in het onderwijs.

Voor de vijfde keer zullen diverse teams op deze avond strijden tegen elkaar. 20 teams zetten hun kennis, spitsvondigheid, algemene kennis en creativiteit in om de eeuwige roem te verwerven en tegelijkertijd geld in te zamelen voor het goede doel. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.

“Er zijn geen verliezers op deze avond, want deelname aan de avond betekent steun voor beter onderwijs”. Kennis voor Kennis is niet voor niets het motto van de avond.

De opbrengst van de Kennis voor Kennis Pub Quiz zal dit keer worden gebruikt om goed de activiteiten van Stichting Leergeld te ondersteunen.

Stichting Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

De Rotaryclub Bladel, Reusel en de Mierden gelooft in onderwijs als hoeksteen van een goed ontwikkelde wereld. Kinderen zijn de leiders van morgen en hun vormingsjaren zijn van cruciaal belang. Zonder onderwijs wordt hun toekomst onzeker, onveilig en kwetsbaar. Met de organisatie van de Kennis voor Kennis Pubquiz wil de Rotary helpen om kinderen een toekomst te bieden.

Om deel te nemen aan de Pub Quiz en daarmee bij te dragen aan het goede doel, kunt u uw team opgeven (max. 6 personen) door een mailtje te sturen naar pubquiz@rotarybladel.nl . Vermeld de naam van uw team en het aantal deelnemers. Kosten voor de deelname bedragen 15 Euro per persoon. Gegarandeerd een reuze gezellige en spannende avond (vanaf 20:00 uur tot ongeveer 23:00), zeker als u met uw vrienden een goed team weet te vormen. Kunnen we op uw deelname rekenen ?

Zie: http://rotarybladel.nl/ en https://www.facebook.com/RotaryBladel