Job Rotary door onze Leen met zijn team!

Job Rotary door onze Leen met zijn team!

 1. Wat houdt Job Rotary precies in (voor de leden onder ons die nog niet van de hoed en de rand weten)?
  1. Wij krijgen van het UWV werkzoekenden van 40+ die goed zijn opgeleid en wij begeleiden en ondersteunen ze naar het vinden van een nieuwe baan. Ook helpen wij de kandidaten met het managen van hun verwachtingen en verwijzen de kandidaat naar de juiste instelling of persoon.
 2. Wat kan Job Rotary precies voor een werkzoekende betekenen? Kun je een voorbeeld geven van een ‘case’?
  1. De kandidaat komt met ons in gesprek en vandaar uit analyseren wij de hulpvraag. Je moet begrijpen dat 40+ weinig ervaring heeft met de huidige arbeidsmarkt en daar krijgen zij een steuntje voor in de rug. Soms is het eenvoudig, zoals laatst toen we een kandidaat stimuleerden om zich te profileren op een socialmediawebsite, om haar netwerk te vergroten. Hierdoor kwam zij in contact met een werkgever en na een aantal gesprekken kreeg zij een baan.
 3. Wat voor impact heeft het op jou en de leden in de commissie? Redden jullie het, deze taak, of zijn er extra handen nodig?
  1. Wat ik merk is dat wij als Rotary een goede naam hebben en wij mensen het gevoel kunnen geven dat zij gehoord worden. Het is mooi als je ziet dat kandidaten weer zelf de regie overnemen en zich realiseren dat er kansen zijn als zij het zelf gaan doen.
  2. Het team bestaat nu uit Els, Annemarieke en ondergetekende en dat is op zich prima te doen. De ideale situatie is dat we met twee koppels werken, dus we kunnen nog iemand aan de commissie toevoegen.
 4. Wat zouden wij als overige clubleden voor jullie kunnen betekenen in extra ondersteuning?
  1. Voor de Job Rotary is het van belang dat als wij een beroep doen op de leden zij de bereidheid hebben om hun netwerk in te zetten of vanuit de eigen expertise hands-on hulp bieden.
 5. Hoe succesvol zijn jullie tot nu toe? Hoeveel mensen hebben jullie aan een mooie baan geholpen?
  1. Ik heb op dit moment de cijfers niet bij de hand, maar ik weet dat wij een hoog plaatsingspercentage hebben. Vorig jaar hadden we zelfs het hoogste percentage van de regio.
 6. Geeft het je voldoening om deze commissie te leiden?
  1. Tja, wat moet ik daar nu op zeggen … Het voelt niet zozeer dat ik de leiding geef aan een commissie, want we doen het met elkaar. Ik houd wel wat steviger contact met de kandidaten en de regiocoördinator. Ook zorg ik ervoor dat we een juiste balans hebben met de aanwas van kandidaten t.o.v. de andere clubs. ‘Voldoening’ is dan denk ik ook niet het juiste woord. Ik hoor geen klachten, althans, ze bereiken mij niet 😉 en de regiocoördinator heeft onze club in positieve zin goed op zijn netvlies. Dus als je winkeltje goed loopt, is dat misschien wel het te behalen doel.