Over ons

RCBC is ontstaan vanuit de behoefte van Rotary Nederland om het wat verouderde imago een nieuw elan te geven en Rotary daardoor aantrekkelijker te maken voor een wat jonger publiek.


We komen iedere week op maandagavond van ongeveer 20.30 tot 22.30 uur bijeen in café-restaurant Vreeburg in Bloemendaal. Daarna is er gelegenheid om na te borrelen in onze eigen, gezellige ruimte.


Af en toe nodigen we een gastspreker voor een presentatie. Die kan over zeer uiteenlopende, interessante onderwerpen gaan. Een andere keer luisteren we naar een presentatie van een van de leden zelf, of we bezoeken zijn of haar bedrijf. Regelmatig houden we ons bezig met clubzaken, waarbij we eens in de vier weken vooraf samen dineren in De Rusthoek.


Waarom Rotary?
Omdat het is leuk om met gelijkgezinden uit je omgeving in contact te komen. Het is inspirerend om met mensen met totaal verschillende beroepen te spreken. Als het nodig is, kun je terugvallen op je Rotaryclub. Samen zet je je in voor goede doelen en dat versterkt de onderlinge band weer.


Lid worden van Rotaryclub Bloemendaal-Caprera
Nieuwe leden worden in principe aangedragen door leden. Een Rotaryclub is een zogenoemde classificatieclub, wat wil zeggen dat elk beroep in beginsel door één clublid wordt vertegenwoordigd. Als je wilt, kun je ook zelf contact met ons opnemen.


Algemene informatie over Rotary
Rotary is een netwerk van zogenoemde serviceclubs dat de leden in staat stelt hun kennis en kunde ten dienste te stellen van de gemeenschap, onder het motto Service Above Self.
Rotary’s geschiedenis begint in 1905 in Chicago. Een jonge advocaat, Paul Harris, wordt geconfronteerd met mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Met drie andere ondernemers wil hij wat aan die sociale onrechtvaardigheid doen. Ze komen wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten ‘roteren’ dus en zo werd de naam Rotary geboren. Sindsdien is Rotary uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie van ruim 32.000 clubs in 200 landen.
In Nederland zijn zeven Rotarydistricten, elk geleid door een gouverneur. Rotary Nederland telt 475 clubs en bijna 20.000 leden.


Avenues of service
De zogenoemde avenues of service zijn de vier pijlers waarop de Rotary rust. Het zijn club service, vocational service, community service en international service.


Club service
Club service bestaat uit alle werkzaamheden die het goed functioneren - in de ruimste zin van het woord - van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daarvoor is een regelmatig clubbezoek, de zogenoemde attendance. Een hoge attendance bevordert de fellowship (vriendschap), de hoeksteen van het bestaan van Rotary. We houden een attendance aan van ten minste 60 procent.


Vocational service
Bij vocational service is het uitgangspunt: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of bij andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep. Aandacht voor deze avenue is vooral een aangelegenheid op clubniveau in de vorm van beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken of dilemmadiscussies.


Community service
Community service is het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart, dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.


International service
Tot international service behoort het bevorderen van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma’s en contactclubs.


Voor deze vier avenues zijn in de clubs commissies ingesteld waarin de leden bij toerbeurt zitting hebben.