Vrolijke bestuursoverdracht

Het nieuwe verenigingsjaar werd ingeluid in het huis van de nieuwe voorzitter. Allen op gepaste afstand inclusief de overhandiging van de voorzittersketting door de aftredend voorzitter Edwin aan Wouter.